Πληροφορική

Με αύξηση τζίρου 17% στα 676 εκ. ευρώ και κερδών 23% έκλεισε το 2023 η Microsoft Hellas

Αυξημένα έσοδα είδε η Microsoft Hellas τη χρήση Ιούνιος 2022-Ιούνιος 2023, με τον τζίρο να φθάνει στα 67 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 17% έναντι των 57,4 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης. Σε επίπεδο κερδοφορίας προ φόρων επίσης καταγράφηκε αύξηση της τάξης του 23%, με τα κέρδη προ φόρων να ανέρχονται σε 7,6 εκατ. ευρώ στα 9,4 εκατ. ευρώ.

Όπως προκύπτει από τις οικονομικές καταστάσεις που ανέβασε η εταιρεία στο ΓΕΜΗ, τα EBITDA κινήθηκαν επίσης ανοδικά σε ποσοστό της τάξης του 20%, διαμορφούμενα στα επίπεδα των 9,16 εκατ. ευρώ από 7,7 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Μάλιστα όπως σημειώνει η διοίκηση, για την οικονομική χρήση 2023 – 2024 η Microsoft στοχεύει -με βάση τις γενικότερες εκτιμήσεις της- στη βελτίωση των οικονομικών της μεγεθών και στην ταυτόχρονη διεύρυνση του μεριδίου της στην αγορά.

«Οι εξελίξεις κατά τη διάρκεια του 2023, με την αλλαγή των συνθηκών εργασίας μετά την πανδημία, αλλά και με τις τεράστιες τεχνολογικές παρεμβάσεις στην καθημερινή δραστηριότητα, καθώς και το ευμετάβλητο διεθνές περιβάλλον έχουν επιπτώσεις στην οικονομική δραστηριότητα όπου εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις ενέργειες και τις αποφάσεις των θεσμικών οργάνων στη χώρα και στο εξωτερικό» αναφέρει η διοίκηση της εταιρεία στην οικονομική έκθεση για τα αποτελέσματα.

TAGS:

close menu