Υποδομές

Κομισιόν: Υποχρεωτική η υποδομή οπτικών ινών στις νέες οικοδομές

Μέσα σε τέσσερις μήνες το πολύ θα πρέπει να αδειοδοτούνται τα έργα πολιτικού μηχανικού για το πέρασμα των οπτικών ινών που φτάνουν στα σπίτια. Παράλληλα, με τη νέα νομοθεσία που παρουσίασε η Κομισιόν, καθιστά υποχρεωτικό τον διαμοιρασμό των υποδομών απ’ όπου διέρχονται οπτικές ίνες ή αξιοποιούνται σε άλλου είδους δίκτυα (π.χ. φυσικού αερίου, υδρεύσης κ.λπ.). Επιπλέον, όλα τα κράτη-μέλη θα πρέπει να δημιουργήσουν ένα ενιαίο σύστημα πληροφόρησης για τα δίκτυα οπτικών ινών, είτε είναι υπόγεια, είτε επίγεια, είτε εναέρια.

Το ενιαίο σημείο πληροφόρησης, όπως το ονομάζει η Κομισιόν, δεν είναι τίποτε άλλο από αυτό που στη χώρα μας ονομάζεται Ενιαίο Μητρώο Υποδομών και το οποίο συνεχώς επιδιώκει η χώρα να δημιουργήσει και όλο πηγαίνει προς τα πίσω. Ακόμη, η Κομισιόν θέλει να καταστήσει από εδώ και στο εξής υποχρεωτική την υποδομή οπτικής ίνας στις νέες οικοδομικές άδειες.

Τα προαναφερόμενα μέτρα λαμβάνει τώρα η Κομισιόν με στόχο να «σπρώξει» τη δημιουργία των δικτύων πολύ υψηλής χωρητικότητας (VeryHighCapacityNetworks), όπως είναι τα δίκτυα οπτικών ινών που φτάνουν στο σπίτι (FTTH) και τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας 5ης γενιάς (5G). Η Κομισιόν διαπιστώνει καθυστέρηση στην ανάπτυξη των δικτύων αυτών και τώρα αναθεωρεί το πλαίσιο δημιουργίας των δικτύων και κυρίως των προαπαιτούμενων έργων πολιτικού μηχανικού, που αποτελούν το μεγαλύτερο κόστος στη δημιουργία των δικτύων αυτών. Πρόκειται για τα χαντάκια στους δρόμους και τους σταθμούς βάσης κεραιών.

Μεταξύ των μέτρων που προτείνονται στον νέο νόμο, που ονομάστηκε Gigabit Infrastructure Act (GIA), είναι o συντονισμός των έργων πολιτικού μηχανικού. O αδειοδοτημένος φορέας για εργασίες δημιουργίας δικτύου είναι υποχρεωμένος να γνωστοποιεί τα στοιχεία του έργου, έτσι ώστε να είναι αξιοποιήσιμο απ’ όλους τους ενδιαφερόμενους. Ο στόχος είναι να αποφευχθεί η δημιουργία ποlλαπλών υποδομών, που κοστίζουν χρόνο και χρήμα. «Οποιοσδήποτε φορέας εκμετάλλευσης δικτύου θα πρέπει να διαθέτει, κατόπιν συγκεκριμένου γραπτού αιτήματος ή μέσω ενός Ενιαίου Σημείου Πληροφοριών ή άλλων διαθέσιμων στο κοινό μέσων, τις ακόλουθες ελάχιστες πληροφορίες σχετικά με τις τρέχουσες ή προγραμματισμένες εργασίες του:

τη θέση και το είδος των εργασιών,
τα εμπλεκόμενα στοιχεία του δικτύου,
την εκτιμώμενη ημερομηνία έναρξης και διάρκεια των εργασιών και
ένα σημείο επαφής».
Σημειώνεται ότι η υποχρέωση δεν αφορά τους φορείς ανάπτυξης τηλεπικοινωνιακών δικτύων, αλλά οποιωνδήποτε δικτύων, π.χ. φυσικού αερίου, ηλεκτρισμού κ.λπ. Η κοινή χρήση υποδομών σημαίνει ότι ο ΔΕΔΔΗΕ, για παράδειγμα, δεν θα μπορεί στο μέλλον να αρνηθεί σε έναν τηλεπικοινωνιακό πάροχο να βάλει ο ίδιος εναέριες οπτικές ίνες στους στύλους του ή ο ΟΤΕ να προσφέρει τον αγωγό που εγκαθιστά για τις οπτικές ίνες σε έναν ανταγωνιστή του. Το ίδιο ισχύει και με τους σταθμούς βάσης για τις κεραίες κινητής.

Επιπλέον, η GIA δεν αφορά μόνο τα νέα δίκτυα, αλλά και τα υφιστάμενα. Το «άνοιγμα» των κάθε λογής δικτύων για να περάσουν οπτικές ίνες δεν αφορά μόνον τα νέα δίκτυα που θα αναπτυχθούν, αλλά και τα υφιστάμενα. Το μέτρο αφορά την πρόσβαση στην υπάρχουσα φυσική υποδομή.

Ένα τρίτο μέτρο είναι η ταχεία αδειοδότηση. Η διαδικασία θα πρέπει να επιταχυνθεί και να ψηφιοποιηθεί πλήρως. «Σε κάθε περίπτωση», αναφέρει η ανακοίνωση της Κομισιόν, «εκτός εάν η εθνική νομοθεσία προβλέπει ρητώς διαφορετικά, οποιαδήποτε απόφαση για την άδεια θα πρέπει να λαμβάνεται εντός τεσσάρων μηνών, εκτός εξαιρετικών περιστάσεων, από την παραλαβή πλήρους αιτήματος αδείας. Οποιαδήποτε άρνηση θα πρέπει να αιτιολογείται με βάση αντικειμενικά, διαφανή, αμερόληπτα και αναλογικά κριτήρια».

Τέλος, μεταξύ των ρυθμίσεων που έρχονται συγκαταλέγεται η σήμανση των κτιρίων ως Broadband Ready. Επιπλέον, σύμφωνα με το πλαίσιο της GIA, όλα τα κτίρια που εκδίδουν άδειες πρέπει να είναι εξοπλισμένα με:

κτιριακή φυσική υποδομή μέχρι το σημείο τερματισμού του δικτύου, όπως μίνι αγωγούς ικανούς να φιλοξενούν δίκτυα υψηλής ταχύτητας και
για πολυκατοικίες ένα εύκολα προσβάσιμο σημείο πρόσβασης για τους παρόχους δημόσιων δικτύων επικοινωνιών που επιθυμούν να τερματίσουν τα δίκτυά τους στις εγκαταστάσεις του συνδρομητή.
Μόλις ένα κτίριο φτάσει αυτά τα πρότυπα, είναι επιλέξιμο να λάβει τη σήμανση Broadband Ready. Μπορούν να υπάρξουν εξαιρέσεις για ορισμένους τύπους κτιρίων (στρατιωτικά, μνημεία) ή κόστους.

Η νέα ρύθμιση GIA δρομολογείται στο πλαίσιο μιας ευρύτερης νομοθετικής πρωτοβουλίας της Κομισιόν, με στόχο την ενδυνάμωση της Ευρώπης στις ψηφιακές τεχνολογίες. Η πρωτοβουλία αυτή περιλαμβάνει, εκτός από το Gigabit Infrastructure Act (GIA), τον Νόμο για τις Ψηφιακές Αγορές (Digital Market Act ή DMA), τον Νόμο για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (Digital Service Act ή DSA), τον Νόμο για την τεχνητή νοημοσύνη (ΑΙ Act) κ.λπ., που έρχονται και αναμένεται να ψηφιστούν σε όλα τα κράτη-μέλη.

πηγή: Powergame.gr

close menu