Έρευνες - Μελέτες

Κλαδική έρευνα της Επιτροπής Ανταγωνισμού στο ηλεκτρονικό εμπόριο

Δημοσίευση της Ενδιάμεσης Έκθεσης και έναρξη δημόσιας διαβούλευσης

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού (ΕΑ) δημοσίευσε την Δευτέρα 2 Αυγούστου 2021, την Ενδιάμεση Έκθεση επί της έρευνας που διεξάγει στον κλάδο του ηλεκτρονικού εμπορίου, το κείμενο της οποίας μπορείτε να βρείτε εδώ. Η συνοπτική παρουσίαση (executive summary) της Ενδιάμεσης Έκθεσης είναι επίσης διαθέσιμη εδώ.

Σε αυτό το πλαίσιο, η ΕΑ κηρύσσει παράλληλα την έναρξη δημόσιας διαβούλευσης και προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να διατυπώσει τις απόψεις και τα σχόλιά του επί της Ενδιάμεσης Έκθεσης, συμμετέχοντας στη σχετική ημερίδα-τηλεδιάσκεψη που θα διοργανωθεί εντός του μηνός Σεπτεμβρίου 2021, ή/ και υποβάλλοντας τις παρατηρήσεις του εγγράφως, με τη μορφή υπομνήματος, στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2021.

Μετά την ολοκλήρωση και επεξεργασία των στοιχείων που θα προκύψουν από τη δημόσια διαβούλευση, η Τελική Έκθεση θα δημοσιευτεί το αργότερο κατά τα τέλη του 2021.

Διαβάστε περισσότερα στην ειδική σελίδα της κλαδικής E-commerce εδώ

close menu