Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Κάλεσμα της Κομισιόν για προτάσεις ψηφιακής συνδεσιμότητας προϋπολογισμού 258 εκατ. ευρώ

Τις πρώτες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του ψηφιακού σκέλους του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF Digital) δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Με προγραμματισμένο προϋπολογισμό 258 εκατ. ευρώ, οι προσκλήσεις αποσκοπούν στη βελτίωση των υποδομών ψηφιακής συνδεσιμότητας, ιδίως των δικτύων Gigabit και 5G, σε όλη την Ένωση, συμβάλλοντας στον ψηφιακό μετασχηματισμό της Ευρώπης. Η Επιτροπή θα συγχρηματοδοτήσει δράσεις που στοχεύουν στην εξασφάλιση συνδεσιμότητας 5G στις κύριες διαδρομές μεταφορών της Ευρώπης και στους παρόχους βασικών υπηρεσιών στις τοπικές κοινότητες, καθώς και δράσεις για την ανάπτυξη ή την αναβάθμιση βασικών δικτύων που βασίζονται σε προηγμένες τεχνολογίες.

Οι προσκλήσεις θα εστιάζουν και σε υποδομές που συνδέουν ομοσπονδιοποιημένες υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους, βασικές υποδομές για ψηφιακές παγκόσμιες πύλες, όπως υποβρύχια καλώδια, καθώς και προπαρασκευαστικές δράσεις για τη δημιουργία επιχειρησιακών ψηφιακών πλατφορμών για υποδομές μεταφορών και ενέργειας σε όλη την ΕΕ.

Προηγήθηκε, τον Δεκέμβριο του 2021, η έγκριση του πρώτου προγράμματος εργασίας του CEF Digital, με το οποίο δεσμεύτηκαν κονδύλια άνω του 1 δισ. ευρώ για την περίοδο 2021-2023. Οι προσκλήσεις στο πλαίσιο του CEF Digital απευθύνονται σε οντότητες, συμπεριλαμβανομένων κοινών επιχειρήσεων, εγκατεστημένες στα κράτη μέλη και σε υπερπόντιες χώρες και εδάφη.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μπορούν να μάθουν περισσότερα για τις διαδικασίες υποβολής αίτησης, αξιολόγησης και ανάθεσης στη διαδικτυακή ενημερωτική ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί στις 19 Ιανουαρίου.

Η δεύτερη γενιά του ψηφιακού σκέλους του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF-2) (2021-2027) βασίζεται στην προηγούμενη, η οποία στήριξε διασυνοριακές ψηφιακές υποδομές και υπηρεσίες και δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο για τις τοπικές κοινότητες μέσω της πρωτοβουλίας WiFi4EU για την περίοδο 2014-2020.

TAGS:

close menu