Τηλεπικοινωνίες

Ισχυρές επιδόσεις και αύξηση EBITDA 6% το 2021 για τον ΟΤΕ – Με αύξηση εσόδων 5% έκλεισε και το τρίμηνο

Με ισχυρές επιδόσεις τόσο στο τέταρτο τρίμηνο όσο και στο έτος, έκλεισε το οικονομικό έτος του Ομίλου ΟΤΕ, όπως δείχνουν τα οικονομικά αποτελέσματα που δημοσιοποίησε η επιχείρηση.

Πιο συγκεκριμένα, για το 2021 ο Όμιλος ΟΤΕ παρουσίασε αύξηση 6% στο προσαρμοσμένο EBITDA λόγω θετικών επιδόσεων σε Ελλάδα και Ρουμανία, ενώ αντίστοιχα αυξημένες ήταν και οι ταμειακές ροές του Ομίλου κατά 17%.

Αντίστοιχα, στο τέταρτο τρίμηνο του 2021, ο Όμιλος ΟΤΕ παρουσίασε αυξημένο EBITDA 12%, αυξημένα έσοδα 4,5% και EBITDA +7,2%. Επίσης:

  • Ενίσχυση εσόδων σε όλους τους τομείς – Τα έσοδα από υπηρεσίες αυξήθηκαν κατά 2%, με θετικό πρόσημο σε Κινητή, ευρυζωνικές υπηρεσίες και Τηλεόραση
  • Θετικό πρόσημο και στους κύριους λειτουργικούς δείκτες (KPIs) – Αύξηση κατά 22% των συνδρομητών υπηρεσιών οπτικών ινών, με τη διείσδυση να ανέρχεται στο 51%
  • Επιτάχυνση της ανάπτυξης δικτύου FTTH – διαθέσιμο σε 563 χιλιάδες νοικοκυριά κι επιχειρήσεις στο τέλος του 2021
  • Ισχυρή αύξηση στα €10,4 εκατ. του Προσαρμοσμένου EBITDA (AL) της κινητής στην Ρουμανία – θετικές τάσεις στους λειτουργικούς δείκτες (KPIs)

Μιχάλης Τσαμάζ: “Κλείνουμε δυναμικά μια σημαντική χρονιά”

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα. ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ Μιχάλης Τσαμάζ, δήλωσε σχετικά:

“Με ισχυρές επιδόσεις στο τέταρτο τρίμηνο, κλείνουμε δυναμικά μια πολύ σημαντική χρονιά, κατά την οποία πετύχαμε αξιοσημείωτη αύξηση των εσόδων μας και, κυρίως, της λειτουργικής μας κερδοφορίας. Στην Ελλάδα, τα έσοδα σε όλες τις επιμέρους δραστηριότητές μας αυξήθηκαν σημαντικά. Αυτό αντανακλά την ισχυρή ανταγωνιστική θέση που έχουμε δημιουργήσει, επενδύοντας συνεχώς κατά τη δεκαετία της οικονομικής κρίσης, για να διασφαλίσουμε την άριστη εμπειρία των πελατών μας και την αποτελεσματικότητα των δικτύων μας. Στη Ρουμανία, οι δραστηριότητές μας, αποκλειστικά πλέον στην κινητή, σταθεροποιούνται.

Θέτουμε τις βάσεις για σταθερά ισχυρές επιδόσεις και τα επόμενα χρόνια. Επιταχύνουμε δυναμικά την ανάπτυξη του δικτύου FTTH, επεκτείνουμε το δίκτυο 5G με γρήγορους ρυθμούς, ενισχύουμε τις εμπορικές μας δραστηριότητες και βελτιώνουμε συνεχώς τη λειτουργική μας αποτελεσματικότητα. Επικεντρώνουμε τις δυνάμεις μας σε αυτούς τους τομείς γιατί είναι καθοριστικοί τόσο για το δικό μας μέλλον, όσο και για την ανάπτυξη των αγορών όπου δραστηριοποιούμαστε.

Η αναθεωρημένη πολιτική αμοιβών των μετόχων του ΟΤΕ παρέχει την ευελιξία που απαιτείται για να ανταποκριθούμε στις αυξημένες επενδυτικές ανάγκες, τη βραχυπρόθεσμη αστάθεια και το ανταγωνιστικό περιβάλλον. Η συνολική αμοιβή των μετόχων μας για το 2022 είναι αυξημένη κατά 5% σε σύγκριση με το 2021.”

Αναθεωρημένη Πολιτική Αμοιβών προς τους Μετόχους

Κατόπιν εγκρίσεως από το Διοικητικό Συμβούλιο του στρατηγικού πλάνου της Εταιρείας να επεκτείνει και να επιταχύνει την ανάπτυξη του δικτύου οπτικών ινών μέχρι το σπίτι (FTTH), η Πολιτική Αμοιβών προς τους Μετόχους αναθεωρήθηκε ως εξής:

Με την προϋπόθεση ότι το εξωτερικό και το μακροοικονομικό περιβάλλον θα παραμείνουν σταθερά, η Εταιρεία σκοπεύει να καταβάλει στους μετόχους της, μέσω ενός συνδυασμού καταβολής μερισμάτων και Προγραμμάτων Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών (με σκοπό την ακύρωση τους), το 70%-100% των ετήσιων καθαρών ελεύθερων ταμειακών ροών. Τα επόμενα χρόνια, η συνολική αμοιβή θα επιμερίζεται μεταξύ μερισμάτων και επαναγοράς ιδίων μετοχών  σε αναλογία 50% μεταξύ μερισμάτων & επαναγοράς ιδίων μετοχών.

To Διοικητικό Συμβούλιο θα εξετάσει τη χρήση των αποθεματικών από τις ταμειακές ροές που ενδέχεται να συσσωρευτούν μεσοπρόθεσμα μαζί με τα πλεονάσματα που έχουν ήδη δημιουργηθεί.

Η εφαρμογή της αναθεωρημένης πολιτικής αμοιβών προς τους μετόχους θα ξεκινήσει το 2022 και θα λαμβάνει υπόψη τις προβλέψεις των καθαρών ελεύθερων ταμειακών ροών για το τρέχον έτος, ήτοι το 2022, ως βάση υπολογισμού για την συνολική αμοιβή των μετόχων. Με τον ίδιο τρόπο, θα εφαρμόζεται η πολιτική αμοιβών και τα επόμενα χρόνια, δηλαδή η βάση υπολογισμού για την συνολική αμοιβή των μετόχων το 2023 θα λαμβάνει υπόψη τις προβλέψεις των καθαρών ελεύθερων ταμειακών ροών για το 2023 κ.ο.κ.

Το 2022, η συνολική αμοιβή θα ανέλθει σε €500 εκατ., αυξημένη κατά 5% σε σύγκριση με το 2021 και θα επιμεριστεί ισόποσα σε μερίσματα και αγορές ιδίων μετοχών.

 Προοπτικές

Ο ΟΤΕ επιταχύνει την ανάπτυξη του δικτύου οπτικών ινών μέχρι το σπίτι (FTTH) το 2022 και τα επόμενα χρόνια, με στόχο να φτάσει τα 3 εκατομμύρια σπίτια και επιχειρήσεις μέχρι το τέλος του 2027. Με την ανάπτυξη του δικτύου FTTH, ο ΟΤΕ δημιουργεί την υποδομή που  χρειάζεται η  Ελλάδα για να συνεχίσει τον ψηφιακό της μετασχηματισμό και την οικονομική ανάκαμψη. Αυτή η σημαντική επένδυση θα ενισχύσει τις επιδόσεις και την ανταγωνιστικότητα του ΟΤΕ τις ερχόμενες δεκαετίες, ενώ θα επιτρέψει στον ΟΤΕ να προσφέρει δυνατότητα αναβάθμισης σε FTTH ουσιαστικά σε όλους τους συνδρομητές που αυτή τη στιγμή λαμβάνουν υπηρεσίες μέσω υποδομών χαλκού ή FTTC.

Επιπλέον του FTTH, η δυναμική ανάπτυξη του δικτύου 5G, δίνει στον Όμιλο τη δυνατότητα να προσφέρει καλύτερες υπηρεσίες στους πελάτες, να υποστηρίξει τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας και να ενισχύσει την κερδοφορία του. Οι συνεχείς επενδύσεις σε υποδομές δικτύου και στην εμπειρία του πελάτη θα επιστρέψουν στον ΟΤΕ να πετύχει βιώσιμη ανάπτυξη σε όλους τους τομείς και περαιτέρω αύξηση της κερδοφορίας.

Τους τελευταίους μήνες, ο ΟΤΕ έχει προχωρήσει σε σημαντικές εμπορικές δράσεις για να ενισχύσει την παρουσία του στην αγορά, προσδοκώντας θετική ανταπόκριση των πελατών στις επερχόμενες πρωτοβουλίες του. Η αναβάθμιση των ευρυζωνικών ταχυτήτων, αναμένεται να αυξήσει περαιτέρω την εμπιστοσύνη των πελατών και να ενισχύσει τη διείσδυση των υψηλών ταχυτήτων.

Η υλοποίηση του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας είναι καθοριστικός παράγοντας τόσο για τις οικονομικές προοπτικές της χώρας, όσο και για τη δραστηριοποίηση του ΟΤΕ στον τομέα του ICT, η σημασία του οποίου αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά για τον Όμιλο τα επόμενα χρόνια.

Για το 2022, οι προσαρμοσμένες επενδύσεις εκτιμάται ότι θα αυξηθούν περίπου στα €620 εκατ., προκειμένου να καλύψουν την ταχύτερη ανάπτυξη του δικτύου FΤTH, καθώς και άλλες απαιτήσεις. Οι ελεύθερες ταμειακές ροές εκτιμάται ότι θα ανέλθουν περίπου σε €600 εκατ. το 2022. Η συνολική Αμοιβή προς τους Μετόχους για το 2022 θα ανέλθει περίπου σε €500 εκατ. και θα επιμεριστεί ισόποσα σε €250 εκατ. προτεινόμενο μέρισμα που αντιστοιχεί σε €0,558 ανά μετοχή, και σε Πρόγραμμα Απόκτησης Ιδίων Μετοχών ύψους €250 εκατ. περίπου.

Συγκεντρωτικά τριμήνου

Το Δ’ τρίμηνο του 2021, τα ενοποιημένα έσοδα του Ομίλου OTE παρουσίασαν αύξηση 5,0% και διαμορφώθηκαν σε €891,5 εκατ. Στην Ελλάδα, τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 4,5%, στα €812,5 εκατ., υποστηριζόμενα από τη σταθερή ζήτηση για υψηλότερες ταχύτητες στη σταθερή, την αυξημένη κίνηση δεδομένων στην κινητή και από αυξήσεις των εσόδων σε επιμέρους λειτουργίες. Στη Ρουμανία, στο πρώτο τρίμηνο λειτουργίας της αυτόνομης εταιρείας κινητής τηλεφωνίας, τα έσοδα διαμορφώθηκαν στα €82,8 εκατ., μειωμένα κατά 1,8% στο τρίμηνο, βελτιωμένα ωστόσο σε σχέση με τα προηγούμενα τρίμηνα.

Τα συνολικά λειτουργικά έξοδα του Ομίλου, εξαιρουμένων των αποσβέσεων, των απομειώσεων και των επιβαρύνσεων που σχετίζονται με κόστη αναδιοργάνωσης (κυρίως Προγράμματα Εθελούσιας Αποχώρησης) και μη επαναλαμβανόμενες νομικές υποθέσεις, διαμορφώθηκαν σε €541,8 εκατ. το Δ’ τρίμηνο του 2021, αυξημένα κατά 1,5% σε σχέση με το Δ’ τρίμηνο του 2020, αντανακλώντας εν μέρει τα υψηλότερα έσοδα.

Η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA (AL) του Ομίλου αυξήθηκε κατά 12,4% σε €331,8 εκατ., οδηγώντας σε ένα περιθώριο 37,2% λόγω των θετικών επιδόσεων σε Ελλάδα και Ρουμανία. Στην Ελλάδα, η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA (AL) σημείωσε αύξηση 7,2%, στα €321,4 εκατ., και το περιθώριο EBITDA ανήλθε στο 39,6%, υψηλότερο κατά 100 μονάδες βάσης. Η κινητή στην Ρουμανία κατέγραψε προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA (AL) €10,4 εκατ., μια βελτίωση περίπου €5 εκατ. σε συγκρίσιμη βάση.

Ο Όμιλος κατέγραψε κέρδη προ φόρων €143,0 εκατ., υψηλότερα κατά €94,0 εκατ. σε σχέση με το Δ’ τρίμηνο του 2020, κυρίως λόγω της μείωσης στο κόστος που αφορά σε προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης εργαζομένων, καθώς και της υψηλότερης κερδοφορίας σε Ελλάδα και Ρουμανία.

Η φορολογία εισοδήματος του Ομίλου ανήλθε σε €42,4 εκατ. το Δ’ τρίμηνο του 2021, αυξημένη κατά 28,5% σε σύγκριση με Δ’ τρίμηνο του 2020, αντανακλώντας τα υψηλότερα κέρδη προ φόρων στο τρίμηνο.

Οι προσαρμοσμένες επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία ανήλθαν σε €160,5 εκατ., μειωμένες κατά 1,2% από το Δ’ τρίμηνο του 2020. Οι επενδύσεις στην Ελλάδα και στην κινητή Ρουμανίας ανήλθαν σε €157,5 εκατ. και €3,0 εκατ. αντίστοιχα. Το Δ’ τρίμηνο του 2021 η Εταιρεία κατέβαλε €25 εκατ. για ανανέωση φάσματος 2100 MHz στη Ρουμανία (δεν περιλαμβάνεται στα προσαρμοσμένα νούμερα). Για το σύνολο του έτους, οι προσαρμοσμένες επενδύσεις ανήλθαν σε €559,0 εκατ., αυξημένες κατά 2,7% σε σχέση με πέρυσι.

Οι προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές μετά από μισθώσεις διαμορφώθηκαν σε €148,7 εκατ., μειωμένες κατά 41,7% σε ετήσια βάση, κυρίως λόγω των υψηλότερων φόρων που καταβλήθηκαν, καθώς και του χαμηλότερου κεφαλαίου κίνησης στο τρίμηνο. Οι ελεύθερες ταμειακές ροές ανήλθαν σε €100,6 εκατ., αυξημένες κατά 15,8% σε ετήσια βάση, λόγω υψηλότερων πληρωμών για συχνότητες φάσματος και για προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης στο Δ’ τρίμηνο του 2020. Το κεφάλαιο κίνησης επηρεάστηκε κατά το τρίμηνο και το έτος κυρίως από την αύξηση των εσόδων και τον χρονισμό της τιμολόγησης σε ορισμένα έργα ICT.

Ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός του Ομίλου στις 31 Δεκεμβρίου 2021 ήταν €775,6 εκατ., μειωμένος κατά 25,0% σε σχέση με τις 31 Δεκεμβρίου 2020. Ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός του Ομίλου αντιστοιχεί σε 0,6 φορές το ετήσιο προσαρμοσμένο ΕΒΙTDA (AL).

Σταθερή Τηλεφωνία:

Ο ΟΤΕ, για ακόμη ένα τρίμηνο, προσέλκυσε νέους συνδρομητές υπηρεσιών οπτικών ινών, με τις καθαρές νέες συνδέσεις να ανέρχονται στις 49 χιλιάδες, και το συνολικό αριθμό πελατών ευρυζωνικών υπηρεσιών υψηλών ταχυτήτων να ανέρχεται σε 1.149 χιλιάδες. Η ανάπτυξη των υπηρεσιών οπτικών ινών ενισχύθηκε από τις συνεχείς επενδύσεις της εταιρείας και την αυξανόμενη ζήτηση για  υψηλότερες ταχύτητες. Η διείσδυση των υπηρεσιών οπτικών ινών συνεχίζει να αυξάνεται, με την αύξηση στο Δ’ τρίμηνο να ανέρχεται σε 7 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με πέρσι, με περισσότερους από τους μισούς συνδρομητές ευρυζωνικών υπηρεσιών να επιλέγουν ταχύτητες οπτικών ινών.

Για να ανταποκριθεί στη συνεχή αύξηση της ζήτησης για υψηλότερες ταχυτήτες, ο ΟΤΕ επιτάχυνε την ανάπτυξη του δικτύου FTTH, φτάνοντας σε πάνω από 260 χιλιάδες νοικοκυριά κατά την διάρκεια του 2021. Συνολικά, στα τέλη Δεκεμβρίου, το δίκτυο FTTH του ΟΤΕ ήταν διαθέσιμο σε 563 χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Το 2022, ο ΟΤΕ σχεδιάζει να επιταχύνει περαιτέρω την ανάπτυξη του FTTH, με στόχο να φτάσει περίπου το 1 εκατομμύριο νοικοκυριά μέχρι το τέλος του χρόνου. Η συνδρομητική βάση πελατών FTTH του ΟΤΕ αυξήθηκε κατά 13 χιλιάδες στο τρίμηνο, και αναμένεται να αυξάνεται σταθερά καθώς αναπτύσσεται το δίκτυο. Από τα νοικοκυριά και επιχειρήσεις που έχουν πρόσβαση σε FTTH, το 11% είναι ήδη πελάτες της υπηρεσίας, ποσοστό σχεδόν διπλάσιο σε σχέση με το 2020, παρά το γεγονός ότι παράλληλα αυξάνεται και η διαθεσιμότητα.

Καθώς οι πελάτες συνεχίζουν να υιοθετούν ολοένα και περισσότερο υπηρεσίες FTTx υψηλότερων ταχυτήτων, το ποσοστό των συνδρομητών οπτικών ινών που απολαμβάνουν 100Mbps και πάνω έχει αγγίξει το 25%, σε σύγκριση με μόλις 14% ένα χρόνο πριν.

Στις 31 Δεκεμβρίου του 2021, ο συνολικός αριθμός των συνδρομητών τηλεόρασης ήταν 624 χιλιάδες, αυξημένος κατά 8,5% σε ετήσια βάση, χάρη στη νέα πλατφόρμα Over Τhe Τop (OTT) του ΟΤΕ και το ελκυστικό τηλεοπτικό περιεχόμενο. Η Cosmote TV κατέγραψε 24 χιλιάδες νέες συνδέσεις στο τρίμηνο, μια αύξηση που αποδίδεται στις συνεχείς επενδύσεις της σε πλούσιο αθλητικό περιεχόμενο.

Κινητή Τηλεφωνία:

Στις 31 Δεκεμβρίου 2021, οι πελάτες κινητής τηλεφωνίας του ΟΤΕ ήταν 7,1 εκατ., αυξημένοι κατά 2,0% σε σχέση με το τέλος του 2020. Η αύξηση αντανακλά την ενίσχυση κατά 3,8% των πελατών συμβολαίου, σε συμφωνία με τον στόχο της Εταιρείας για μετάβαση των συνδρομητών καρτοκινητής σε συμβόλαια.

Η πληθυσμιακή κάλυψη του δικτύου 5G συνέχισε να αυξάνεται καθ’ όλη τη χρονιά. Ο ΟΤΕ πέτυχε το στόχο του 60% στα τέλη του 2021 και στοχεύει σε πληθυσμιακή κάλυψη 80% μέχρι το τέλος του 2022. Η πληθυσμιακή κάλυψη υπηρεσιών 5G στις δύο μεγαλύτερες πόλεις, Αθήνα και Θεσσαλονίκη, έχει ήδη ξεπεράσει το 97% και 90%,αντίστοιχα. Η εταιρεία έχει συνάψει συμφωνία με δίκτυα 44 χωρών για να απολαμβάνουν οι συνδρομητές της υπηρεσίες 5G στο εξωτερικό. Ο ΟΤΕ, ενώ συνεχίζει να προωθεί τη χρήση δεδομένων και μέσω του κορυφαίου δικτύου 4G/4G+, παράλληλα ενισχύει την ανταγωνιστικότητά του με την ταχεία ανάπτυξη των υπηρεσιών 5G, χτίζοντας  στην αυξανόμενη χρήση δεδομένων και τη συνολική υπεροχή του δικτύου του. Όπως έχει ανακοινωθεί, ο ΟΤΕ έχει προχωρήσει στην σταδιακή κατάργηση του δικτύου 3G, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί σύντομα.

Η Cosmote διακρίθηκε για ακόμα μία φορά ως το «το πιο γρήγορο δίκτυο κινητής στην Ελλάδα», στα Speedtest AwardsTM της OOKLA. Η μέση ταχύτητα download αυξήθηκε σημαντικά συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο του 2020, καθώς φέτος περιελήφθησαν στις μετρήσεις και οι επιδόσεις των δικτύων 5G.

Χάρη στην πολύχρονη εμπειρία και τεχνογνωσία του στον τομέα του ICT, ο ΟΤΕ αναλαμβάνει μικρά και μεγάλα έργα για επιχειρήσεις και δημόσιους οργανισμούς. Στα πιο πρόσφατα έργα που ανέλαβε ο Όμιλος περιλαμβάνονται η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας, και ο Ενιαίος Ψηφιακός Χάρτης για το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Ο ΟΤΕ εκτιμά ότι θα επωφεληθεί από τη σταδιακή εφαρμογή του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στην Ελλάδα, καθώς συμμετέχει σε διαγωνισμούς για έργα ψηφιακοποίησης του δημόσιου τομέα.

Στην Ελλάδα, οι θετικές επιδόσεις συνεχίζονται, με τα έσοδα να σημειώνουν αύξηση κατά 4,5%, στα €812,5 εκατ. το Δ’ τρίμηνο του 2021, χάρη στην ανάπτυξη σε όλους τους τομείς. Τα έσοδα από υπηρεσίες λιανικής σταθερής, κινητής, χονδρικής, ICT, καθώς και τα έσοδα από συσκευές, αυξήθηκαν στο τρίμηνο.

Τα έσοδα από υπηρεσίες λιανικής σταθερής αυξήθηκαν κατά 2,1% στο τρίμηνο, γεγονός που οφείλεται στη συνεχιζόμενη ενίσχυση των εσόδων από ευρυζωνικές υπηρεσίες και στις ισχυρές επιδόσεις της τηλεόρασης. Η αυξανόμενη ζήτηση για υψηλότερες ταχύτητες, καθώς και το εμπλουτισμένο αθλητικό περιεχόμενο οδήγησαν στην ανάπτυξη των υπηρεσιών λιανικής σταθερής.

Στην κινητή, τα έσοδα από υπηρεσίες σημείωσαν αύξηση 2,1%, παρά τις εκτεταμένες προσφορές της Εταιρείας κατά την περίοδο των εορτών. Τόσο τα έσοδα από υπηρεσίες συμβολαίου όσο και καρτοκινητής αυξήθηκαν στο τρίμηνο, χάρη στις ενέργειες για την προώθηση της χρήσης δεδομένων και των υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας. Τα έσοδα από υπηρεσίες περιαγωγής αυξήθηκαν κατά 60% το 2021, αγγίζοντας το 82% των προ-πανδημίας εσόδων του 2019, χάρη στην ανάκαμψη του τουρισμού κατά τη θερινή περίοδο.

Τα έσοδα του Δ’ τριμήνου επηρεάστηκαν από τις εκτεταμένες προσφορές με στόχο την ενίσχυση της πιστότητας των πελατών.

Τα έσοδα χονδρικής αυξήθηκαν κατά 11,2% στο τρίμηνο, κυρίως λόγω της σημαντικής αύξησης των εσόδων από τη διεθνή κίνηση στο τρίμηνο, μετά από την πτώση λόγω εποχικότητας στο Γ’ τρίμηνο του 2021.

Τα λοιπά έσοδα σημείωσαν αύξηση 5,4% στο τρίμηνο, αντανακλώντας την ανάπτυξη του ICT, αλλά και των πωλήσεων συσκευών. Τα έσοδα από ICT αυξήθηκαν κατά 7,8% σε σχέση με το Δ’ τρίμηνο του 2020, λόγω της σημαντικής αύξησης 13% στα έργα system solutions.

Το προσαρμοσμένο EBITDA (AL) στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 7,2% στο τρίμηνο, στα €321,4 εκατ., με το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA (AL) να διαμορφώνεται σε 39,6%, από 38,6% το Δ’ τρίμηνο του 2020, κυρίως λόγω της ισχυρής αύξησης των εσόδων σε όλες τις επιμέρους δραστηριότητες και της έκτακτης επίδρασης που είχε στο κόστος προσωπικού η απόσχιση των θυγατρικών.

close menu