Τράπεζες

Intralot: Διευκρινίσεις για το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου της EFG Bank

Σε διευκρινίσεις σχετικά με το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου ύψους 5,506% της EFG Bank προέβη η Intralot. Ειδικότερα, η εισηγμένη αναφέρει ότι σε συνέχεια της από 16.05.2022 γνωστοποίησής της και δυνάμει σχετικής ενημέρωσης που έλαβε την 13.05.2022 για μεταβολή ποσοστού 5,506% του μετόχου EFG BANK σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι ο μέτοχος προέβη σε ανάκληση της συγκεκριμένης γνωστοποίησης, καθότι ενημέρωσε ότι λειτουργεί ως θεματοφύλακας για λογαριασμό πελατών του.

close menu