Έρευνες - Μελέτες

ICAP: Ελάχιστη αύξηση της γυναικείας επιχειρηματικότητας

Με αφορμή την έκδοση της ICAP “Leading Women in Business“, που έχει ως αντικείμενο τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα και Ηγεσία, η Διεύθυνση Οικονομικών Ερευνών και Κλαδικών Μελετών του Ομίλου, πραγματοποίησε Μελέτη για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα, η οποία μεταξύ άλλων, παρουσιάζει συγκεντρωτικά, ορισμένα βασικά διαρθρωτικά στοιχεία και οικονομικά μεγέθη για τις τρεις (3) παρακάτω ομάδες-εταιρειών:

Α. Σύνολο Εταιρειών: Αφορά 37.750 επιχειρήσεις προερχόμενες από όλους τους κλάδους δραστηριότητας, οι οποίες έχουν αντληθεί από τη βάση δεδομένων της ICAP και έχουν διαθέσιμα οικονομικά στοιχεία για τη χρήση 2018.Επισημαίνεται ότι, για ένα μικρό ποσοστό αυτών και συγκεκριμένα μόνο για το 11% (4.151 επιχειρήσεις) υπήρχαν διαθέσιμα οικονομικά στοιχεία και για τη χρήση 2019 μέχρι την περίοδο σύνταξης της παρούσης ανάλυσης.

Β. Εταιρείες που Διοικούνται από Γυναίκες: Στο παραπάνω σύνολο (37.750 εταιρείες) περιλαμβάνονται 9.468 εταιρείες οι οποίες διοικούνται από γυναίκες (Διευθύνουσα Σύμβουλος, ή Διαχειρίστρια).

Γ. Top 500 LWiB: Αναφέρεται στις 500 μεγαλύτερες εταιρείες με βάση το συνολικό κύκλο εργασιών τους την περίοδο 2018 – 2019* οι οποίες διοικούνται από Γυναίκες και παρουσιάζονται αναλυτικά στην παρούσα έκδοση. Οι εταιρείες αυτές προέκυψαν από το δείγμα των (παραπάνω) 9.468 εταιρειών.

Δήλωση της Σταματίνας Παντελαίου, Διευθύντριας Οικονομικών – Κλαδικών Μελετών της ICAP:
«Σε αρκετές χώρες του κόσμου οι κυβερνήσεις αλλά και διάφορες άλλες οργανώσεις ενθαρρύνουν τη γυναικεία επιχειρηματικότητα, υλοποιώντας προγράμματα ένταξης, ανάπτυξης και επιδότησης. Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες που καταβάλλονται για την ενίσχυση κυρίως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που διοικούνται από γυναίκες στην Ευρώπη, οι ρυθμοί ανάπτυξης παραμένουν ακόμα αρκετά χαμηλοί.

Στη χώρα μας, το ποσοστό διείσδυσης των εταιρειών που διοικούνται από Γυναίκες σημείωσε μικρή αύξηση το 2020, ανερχόμενο σε 25,1% από 24,9% το 2019, αυξημένο κατά 5,5 περίπου ποσοστιαίες μονάδες την τελευταία 6ετία (2015-2020). Ωστόσο όμως υστερεί σημαντικά σε σχέση με το ποσοστό που καταλαμβάνουν οι άνδρες. Οι εταιρείες που διοικούνται από Γυναίκες είναι στην πλειοψηφία τους μικρομεσαίου μεγέθους και ανήκουν κυρίως στους τομείς του Τουρισμού και του Εμπορίου. Αναλύοντας και συγκρίνοντας τα οικονομικά στοιχεία των 9,5 χιλιάδων εταιρειών που διοικούνται από γυναίκες, με τα αντίστοιχα ενός συνόλου 38 χιλ. εταιρειών προέκυψε ότι, όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, οι εταιρείες με επικεφαλής γυναίκες εμφανίζουν αρκετά καλύτερες επιδόσεις στους δείκτες κερδοφορίας, αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων και ρευστότητας σε σύγκριση με το σύνολο των επιχειρήσεων. Από αυτό συμπεραίνεται ότι οι γυναίκες ανώτατα – στελέχη διακρίνονται για την αποτελεσματική διοίκησή τους, καθώς και για την καλύτερη διαχείριση του κόστους των εταιρειών που διοικούν.

Εξετάζοντας τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των Γυναικών επιχειρηματιών/ανωτάτων στελεχών, διαπιστώνουμε ότι το κύριο χαρακτηριστικό που τις διακρίνει παραμένει η επιμονή και η εργατικότητα, ενώ ταυτόχρονα καλούνται να ανταπεξέλθουν στις αυξημένες οικογενειακές υποχρεώσεις. Η τρέχουσα υγειονομική συγκυρία λόγω της πανδημίας προβληματίζει τις Γυναίκες Μάνατζερ, καθώς θεωρούν ότι αυτή θα επιδράσει αρνητικά στις επιχειρήσεις τις οποίες διοικούν και αναμένουν να δημιουργήσει απώλειες στα έσοδά τους της τάξεως του 5% περίπου το 2020. Ωστόσο, εμφανίζονται περισσότερο αισιόδοξες για το προσεχές μέλλον και προβλέπουν για την προσεχή διετία σημαντική ενίσχυση του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων που διοικούν, της τάξης του 13% το 2021 και 18% το 2022».

*Έχει ληφθεί υπόψη ο κύκλος εργασιών των εταιρειών για το έτος 2018, ενώ για όσες υπήρχαν οικονομικά στοιχεία και για το 2019 έχει υπολογιστεί ο κύκλος εργασιών του συγκεκριμένου έτους.

Διαβάστε εδώ την Πλήρη Μελέτη

close menu