Κοινωνική δράση

Η Xiaomi δημοσιεύει το πρώτο της White Paper on Climate Action

H Xiaomi παρουσίασε το πρώτο White Paper on Climate Action μέσα από το οποίο παρουσιάζει με λεπτομέρειες τις δράσεις που εφαρμόζει η εταιρία για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Την παρουσίαση του White Paper έκανε ο Alain Lam Sai-wai, Vice President και Chief Financial Officer της Xiaomi, κατά τη διάρκεια του COP28, της σημαντικότερης παγκόσμιας διάσκεψης για το κλίμα.

«Η Xiaomi ωθείται πάντα από την τεχνολογική καινοτομία, συνεπώς και η προσέγγιση μας στο θέμα της μηδενικής εκπομπής άνθρακα δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετική. Η αδιάκοπη επιδίωξη μας για τεχνολογική καινοτομία βρίσκεται στη καρδιά της «πράσινης» μετάβασης της εταιρίας», είπε κατά την ομιλία του ο Alain Lam. «Μέσα από την τεχνολογική καινοτομία συνεχίζουμε να ενισχύουμε την αποτελεσματικότητα των προϊόντων μας και την προώθηση της βιωσιμότητας, σε όλο τον κύκλο ζωής τους, συμβάλλοντας έτσι στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (UN SDGs), με συναίσθηση και ευθύνη προς τον πλανήτη Γη».

Το κείμενο παρουσιάζει αναλυτικά τη φιλοσοφία μηδενικού άνθρακα της Xiaomi, συμπεριλαμβανομένης και της χρήσης του ΑIoT οικοσυστήματος, για τη δημιουργία «πράσινων» προϊόντων και βιώσιμων προμηθευτικών αλυσίδων. Στόχος της εταιρείας είναι η διευκόλυνση της μετάβασης προς μια βιομηχανία με μηδενικό ανθρακικό αποτύπωμα.

Η πορεία της Xiaomi προς μηδενικό ανθρακικό αποτύπωμα (net-zero emissions) συνάδει με τα ISO Net Zero Guidelines, ένα ευρέος εφαρμοζόμενο εργαλείο για τη χάραξη πολιτικών που στοχεύουν στη μηδενική εκπομπή αερίων του θερμοκηπίου. Η εταιρία έχει δεσμευτεί να πετύχει, μέχρι το 2040, ουδέτερο ανθρακικό αποτύπωμα στις υφιστάμενες δραστηριότητες της[1].

Η Xiaomi προχωρά στην ουδετεροποίηση ανθρακικού αποτυπώματος των δραστηριοτήτων της, βελτιώνοντας την ενεργειακή επάρκειά της και εφαρμόζοντας έξυπνα συστήματα παραγωγής. Παράλληλα, ενθαρρύνει τους συνεργάτες της να θέτουν στόχους για το κλίμα οι οποίο να ευθυγραμμίζονται με τη δέσμευσή της για ουδετεροποίηση του ανθρακικού αποτυπώματος. Αυτό περιλαμβάνει τη μετάβαση σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την αποδοτικότερη χρήση πρώτων υλών, την ανακύκλωση, και τα ποσοστά επανάχρησης. Η Xiaomi δεσμεύεται να λειτουργεί σε αυτό το θέμα με διαφάνεια, μετρήσιμο αποτέλεσμα και να πραγματοποιεί τακτικούς ελέγχους σχετικά με την πρόοδο που επιτυγχάνει στην πορεία της απανθρακοποίησης.

Η φιλοσοφία Zero-carbon της Xiaomi την οδήγησε στη δημιουργία προϊόντων και υπηρεσιών που είναι αποδοτικότερες, πιο οικονομικές και φιλικές προς το περιβάλλον. Επίσης, η εταιρία χρησιμοποιεί την Τεχνητή Νοημοσύνη στο στάδιο της παραγωγής για καλύτερη απόδοση και προώθηση της καινοτομίας. Η Τεχνητή Νοημοσύνη επιτρέπει στη Xiaomi να προσφέρει στους καταναλωτές πιο βιώσιμες επιλογές διαβίωσης. Για παράδειγμα, η Xiaomi συμβάλλει στη μείωση ανθρακικού αποτυπώματος και τη βελτίωση ενεργειακής κατανάλωσης στις κατοικίες, μέσα από λύσεις smart-home προϊόντων και υπηρεσιών.

Μέσα από την ΑΙοΤ πλατφόρμα της Xiaomi οι χρήστες μπορούν να παρακολουθούν και να διαχειρίζονται πιο εύκολα την κατανάλωση ρεύματος. Η Xiaomi προσφέρει επίσης wearables και άλλα κινητά προϊόντα για μια υψηλής ποιότητας και χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος εμπειρία.

Πρόσφατα, η Xiaomi ανακοίνωσε το νέο έξυπνο οικοσύστημα «Human x Car x Home» το οποίο περιλαμβάνει πάνω από 200 προϊοντικές κατηγορίες, συνδέει πάνω από 820 εκατομμύρια συσκευές και καλύπτει το 95% των τύπων χρήσης, με στόχο να προσφέρει επιδόσεις κορυφής μέσα από ένα πλήρως ενσωματωμένο σύστημα. Επίσης, με το Xiaomi HyperOS περιορίζονται μη-απαραίτητες λειτουργίες, βελτιώνεται η ενεργειακή κατανάλωση, μειώνεται το e-waste (απορρίμματα ηλεκτρονικών συσκευών) και ενισχύονται οι στόχοι για βιώσιμη ενεργειακή κατανάλωση.

Επιπλέον, η Xiaomi ενισχύει τη προσπάθειά της για την ανάπτυξη ενός μοντέλου κυκλικής οικονομίας. Η εταιρία έχει θεσπίσει μια σειρά πρωτοβουλιών βιωσιμότητας, μεταξύ των οποίων επίτευξη στόχων για ουδέτερο ανθρακικό αποτύπωμα, συμμετοχή στη πρωτοβουλία GE100%, επέκταση του προγράμματος ανακύκλωσης e-waste και αύξηση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Μεταξύ 2022 και 2026, η Xiaomi σχεδιάζει να ανακυκλώσει 38.000 τόνους e-waste και να επενδύσει σε πολλά έργα για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Η Xiaomi δεσμεύεται να δημιουργεί εκπληκτικά προϊόντα σε ειλικρινείς τιμές και να εφαρμόζει βιώσιμη, «πράσινη», προσιτή τεχνολογία χωρίς αποκλεισμούς.

Το White Paper on Climate Action της Xiaomi είναι διαθέσιμο εδώ.

[1]Ως υφιστάμενες δραστηριότητες εννοούνται όλες οι επιχειρηματικές δράσεις όπως αυτές αναφέρονται στην πρόσφατη Έκθεση Αποτελεσμάτων, με κατηγορίες όπως Smartphones, IoT και Lifestyle προϊόντα, Internet Services και άλλα

close menu