Τηλεπικοινωνίες

Η Vodafone υπογράφει το Σύμφωνο “Recover Better” του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, η Vodafone ανακοινώνει την συμμετοχή της στην πρωτοβουλία “Recover Better” των Ηνωμένων Εθνών. Πρόκειται για το Παγκόσμιο Σύμφωνο που συνυπογράφουν περισσότερες από 150 εταιρείες παγκοσμίως, ώστε να δεσμευθούν στην ανοικοδόμηση και ανάκαμψη της παγκόσμιας οικονομίας από τον αντίκτυπο της νόσου COVID-19 χωρίς να επιβαρύνουν τον πλανήτη. Tο Σύμφωνο θα λειτουργήσει ως εργαλείο υποστήριξης των κυβερνήσεων για την επανεκκίνηση της οικονομίας, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες που εναρμονίζουν τις προσπάθειες ανάκαμψης με σαφείς περιβαλλοντικούς στόχους.

Ο Χάρης Μπρουμίδης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Vodafone Ελλάδας, δήλωσε: «Σήμερα που οι κοινωνίες και ο πολιτισμός μας βρίσκονται σε ένα ιστορικό σταυροδρόμι, η Vodafone επιβεβαιώνει την αποφασιστικότητά της να συνεχίσει να εργάζεται για να ενισχύσει έμπρακτα την ανθεκτικότητα της κοινωνίας και να εξασφαλίσει ένα βιώσιμο μέλλον για όλους. Συνεχίζουμε σταθερά να συνεισφέρουμε στη χώρα μας με επενδύσεις και καινοτόμες  υπηρεσίες, καθώς και με σαφή προσήλωση στους περιβαλλοντικούς μας στόχους για την μετάβαση από την γραμμική στην κυκλική οικονομία μέχρι το 2025».

Η Vodafone, λειτουργώντας με γνώμονα την άριστη ικανοποίηση των πελατών της, εργάζεται εδώ και χρόνια για την αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής, επενδύοντας σημαντικούς οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους για την μετάβαση αυτή. Η χρήση ενέργειας, προερχόμενη από 100% ανανεώσιμες πηγές παγκοσμίως, καθώς και η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 50% έως το 2025, αποτελούν τον βασικό στρατηγικό άξονα δράσης για την κλιματική αλλαγή που έχει αναλάβει ο Όμιλος Vodafone.

Ακολουθώντας το πρότυπο παραγωγικό και καταναλωτικό μοντέλο της κυκλικής οικονομίας, η εταιρεία μειώνει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε όλο το φάσμα της λειτουργίας της, από τον σχεδιασμό και την παραγωγή των προϊόντων και υπηρεσιών που προωθεί στην αγορά, μέχρι την χρήση και την απόρριψη από τους πελάτες της.

Παράλληλα, επικεντρώνει τη δραστηριότητά της με συστηματικές ενέργειες και μετρήσιμα αποτελέσματα, στην ενεργειακή αποδοτικότητα, τη διαχείριση αποβλήτων στη βάση της αρχής «μειώνω – επαναχρησιμοποιώ –ανακυκλώνω» και στη χρήση και προώθηση φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων και υπηρεσιών, που συμβάλλουν στην ανάπτυξη μιας ανταγωνιστικής οικονομίας χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης.

Επίσης, η εταιρεία αναπτύσσει τεχνολογίες Vodafone ΙοΤ Full Control για τους πελάτες της που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και δημιουργούν προϋποθέσεις ενδυνάμωσης της καινοτομίας, της ανάπτυξης, της ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής οικονομίας, με παράλληλα οφέλη για το περιβάλλον. Είναι επίσης σημαντικό να αναφέρουμε ότι η εταιρεία λειτουργεί συνολικά υπεύθυνα, προωθώντας τις αρχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης και στην εφοδιαστική της αλυσίδα, πολλαπλασιάζοντας έτσι τα οφέλη των ενεργειών της.

Περισσότερες πληροφορίες για το πώς η Vodafone αναπτύσσει δίκτυα για ένα καλύτερο μέλλον στο www.vodafone.gr/sustainability/ αλλά και στο video για το πώς η εταιρεία απαντά στην πρόκληση της Κλιματικής Αλλαγής στο https://youtu.be/oYhh-Vtw3Q4

close menu