Τηλεπικοινωνίες

Η Vantage Towers ολοκλήρωσε την εξαγορά του ποσοστού της Wind στην Vantage Towers Greece

Η Vantage Towers ανακοινώνει ότι ολοκλήρωσε την ενεργοποίηση του δικαιώματος προαίρεσης για την εξαγορά του εναπομείναντος ποσοστού 38% της Vantage Towers Greece, έναντι 288 εκατ. ευρώ, αποκτώντας έτσι συμμετοχή 100% στην εταιρεία.

Το δικαίωμα προαίρεσης εξαγοράς ενεργοποιήθηκε από την δημοσίευση της πρόθεσης εισαγωγής των μετοχών της εταιρείας στο χρηματιστήριο της 24ης Φεβρουαρίου 2021, που συνεπαγόταν ολοκλήρωση της εξαγοράς κατόπιν της παρέλευσης επτά ημερολογιακών ημερών από την εισαγωγή των μετοχών προς διαπραγμάτευση.

Επιπλέον, η Crystal Almond έχει συμφωνήσει ότι μετά την εισαγωγή της Vantage Towers στο Χρηματιστήριο, θα αγοράσει μετοχές της εταιρείας αξίας 100 εκατ. ευρώ.

Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η Vantage Towers Greece είναι πλέον η μεγαλύτερη εταιρεία σταθμών βάσης στην Ελλάδα με ένα χαρτοφυλάκιο 5.200 σταθμών βάσης.

Παράλληλα, η Vodafone Ελλάδας και η Wind Hellas έχουν δεσμευθεί σε πολυετή συμφωνία με την Vantage Towers Greece, αρχικής διάρκειας 8 ετών, με τρεις επιπλέον διαδοχικές περιόδους ανανέωσης, διάρκειας 8 ετών η κάθε μία.

Μεταξύ άλλων, η Vantage Towers Greece θα είναι ο προτιμώμενος προμηθευτής νέων σταθμών βάσης και για τις δύο εταιρίες.

Η Vantage Towers είναι ένα εγχείρημα που θα τονώσει τον ανταγωνισμό, θα προσφέρει ευκαιρίες ανάπτυξης στην ελληνική αγορά και θα την ευθυγραμμίσει με τις σύγχρονες εξελίξεις και τη διεθνή τάση των εταιρειών πύργων στις τηλεπικοινωνίες.

Στόχος της Vantage Towers είναι να ενθαρρύνει τις απαραίτητες συνέργειες με σκοπό να «ξεκλειδώσει» αξία, να μεγιστοποιήσει την αξιοποίηση των υποδομών της και να αντλήσει κεφάλαια που θα κινητοποιήσουν επενδύσεις μεγαλύτερης έκτασης σε τηλεπικοινωνιακά δίκτυα νέας γενιάς στην Ελλάδα.

Θα είναι, μάλιστα, η πρώτη φορά που μία τέτοια επιχειρηματική προσέγγιση θα δοκιμαστεί στη χώρα. Η εταιρεία φιλοδοξεί να συμβάλει ουσιαστικά στην ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, μέσω της ανάπτυξης μιας νέας αγοράς: της εκμίσθωσης παθητικών υποδομών στην Ελλάδα που θα έρθει να υποστηρίξει την ανάπτυξη δικτύων, συμβάλλοντας σε μια πιο ψηφιακή Ελλάδα και στην ανάπτυξη ψηφιακών τεχνολογιών με πιο φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο χάρη στην συνεγκατάσταση υποδομών.

Ο Vivek Badrinath, διευθύνων σύμβουλος της Vantage Towers δήλωσε σχετικά: «Σήμερα υλοποιούμε την πλήρη εξαγορά της Vantage Towers Greece, την μεγαλύτερη εταιρεία πύργων στη χώρα. Με σημαντικές δεσμεύσεις από δύο ηγετικούς ελληνικούς παρόχους κινητών επικοινωνιών, η Ελλάδα είναι μία από τις μεγαλύτερες και πιο σημαντικές αγορές μας που θα συμβάλλει σε καλύτερη συνδεσιμότητα και μία βιώσιμη ψηφιοποίηση στην Ευρώπη».

Από την μεριά του, ο Αθανάσιος Έξαρχος, γενικός διευθυντής της Vantage Towers Greece τόνισε: «Η σημερινή εξαγορά αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό ορόσημο για την Vantage Towers Greece. Το ισχυρό και κορυφαίο στην αγορά χαρτοφυλάκιο περισσότερων από 5.000 χώρων στην Ελλάδα υποστηρίζει την επέκταση των ευρυζωνικών συνδέσεων και νέες, καινοτόμες υπηρεσίες με τον πιο αποτελεσματικό και φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο».

Σχετικά με την Vantage Towers

Η Vantage Towers είναι μία εταιρεία πύργων στην Ευρώπη με περίπου 82.000 χώρους σε δέκα κράτη, που διασυνδέουν ανθρώπους, επιχειρήσεις και συσκευές και σε πόλεις και απομακρυσμένες περιοχές. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2020. Το εταιρικό της κέντρο βρίσκεται στο Ντίσελντορφ της Γερμανίας. Από τις 18 Μαρτίου 2021, η Vantage Towers είναι εισηγμένη στον δείκτη Prime Standard του Γερμανικού Χρηματιστηρίου.

Το χαρτοφυλάκιο της Vantage Towers περιλαμβάνει πύργους, ιστούς στέγες κτιρίων, κατανεμημένα συστήματα κεραιών (Distributed Antenna Systems) και μικρές κυψέλες. Κατασκευάζοντας, λειτουργώντας και εκμισθώνοντας αυτήν την παθητική υποδομή στην Vodafone και άλλους παρόχους δικτύου, η Vantage Towers συνεισφέρει σημαντικά στην καλύτερη διασύνδεση και πιο βιώσιμη ψηφιοποίηση της Ευρώπης.

close menu