Έργα - Εγκαταστάσεις

Η Uni Systems υπέγραψε τη σύμβαση των 7 εκατ. ευρώ για την ψηφιακή αναβάθμιση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

Uni Systems και Κοινωνία της Πληροφορίας υπέγραψαν τη σύμβαση για το έργο «Εκσυγχρονισμός του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και Αναβάθμιση Ψηφιακών Υπηρεσιών αυτού». Η αξία της σύμβασης ανέρχεται στα 7.000.000 ευρώ, συν ΦΠΑ. Το έργο αποσκοπεί στην υιοθέτηση των σύγχρονων ψηφιακών προκλήσεων, την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών και την ολοκληρωμένη και πλήρη ψηφιακή διαχείριση της ύλης και των λειτουργιών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ), τόσο στο εσωτερικό περιβάλλον όσο και στην εξωτερική λειτουργία του.

close menu