Τεχνολογίες

Η νέα Στρατηγική Κυβερνοασφάλειας παρουσιάστηκε στο 6ο ICT Security World

Συμμετείχαν περισσότεροι από δύο χιλιάδες επαγγελματίες Σύνεδροι από την Ελλάδα και την Κύπρο, 40 Ομιλητές και 30 Χορηγοί

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του 6ου Συνεδρίου ICT Security World στο οποίο αναδείχτηκαν οι αρχές, το πλαίσιο και οι σημαντικές λεπτομέρειες του Στρατηγικού Σχεδίου για την ΚυβερνοΑσφάλεια. Οι εργασίες του συνεδρίου, το οποίο διεξήχθη ψηφιακά, ανέδειξε την ανάγκη συνεχούς εκπαίδευσης και της αναβάθμισης των ψηφιακών δεξιοτήτων, αλλά και την ανάγκη συνεχούς επαγρύπνησης όλων των εμπλεκόμενων απέναντι στις ψηφιακές απειλές.

Σύμφωνα με τα αρχικά στοιχεία από τα Google Analytics στο 6ο Συνέδριο ICT Security World συμμετείχαν περισσότεροι από 2.000 Σύνεδροι με επαγγελματική ιδιότητα από την όλη Ελλάδα και την Κύπρο, οι οποίοι παρακολούθησαν σημαντικές ομιλίες με πολλά στοιχεία ενημέρωσης. Το 6ο Συνέδριο Ψηφιακής Ασφάλειας ICT Security World  επικεντρώθηκε στις προκλήσεις και στις υποχρεώσεις που δημιούργησε η πανδημία στην ασφάλεια των ψηφιακών δεδομένων, στις συνέπειες της επιτάχυνσης του Ψηφιακού Μετασχηματισμού, της καθιέρωσης της τηλεργασίας και τηλεκπαίδευσης, της ψηφιοποίηση των υπηρεσιών του Δημοσίου τομέα, της εκρηκτικής ανόδου των ηλεκτρονικών αγορών, αλλά και της ραγδαίας ανόδου της ψηφιακής τραπεζικής αλλά και των ψηφιακών υπηρεσιών υγείας, που καθιστούν επιτακτική την ανάγκη για αξιοποίηση ασφαλών υπηρεσιών Ψηφιακής Ασφάλειας και την προστασία των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων.

Οι προκλήσεις αυτές ενίσχυσαν την ανάγκη Κυβερνήσεων, Επιχειρήσεων και Φορέων να «θωρακιστούν» απέναντι σε κάθε είδους ψηφιακή απειλή με την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων έχει αναχθεί σε κυρίαρχο θέμα και με την Ευρωπαϊκή οδηγία GDPR να επηρεάζει τις καθημερινές επιχειρησιακές λειτουργίες. Ταυτόχρονα, ενισχύθηκαν οι επενδύσεις που αφορούν στην Ψηφιακή Ασφάλεια, ενώ δημιουργήθηκαν νέες θέσεις εργασίας σε όλο το φάσμα των τομέων της Οικονομίας. Σύμφωνα με αρχικά στοιχεία η παγκόσμια αγορά ψηφιακής ασφάλειας διευρύνθηκε κατά 10% το 1ο τρίμηνο του 2020 φθάνοντας στα 10 δισ. Δολάρια.

Μέσα από αυτό το πρίσμα οι εργασίες του 6ου Συνεδρίου Ψηφιακής Ασφάλειας, ICT Security World απέκτησαν ιδιαίτερη σημασία για την ισχυρότερη προετοιμασία των επαγγελματιών σε κρίσιμες υποδομές και εφαρμογές στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.

Η κύρια θεματολογία του 6oυ Ψηφιακού Συνεδρίου ICT Security World»2020 κινήθηκε στις εξής κατευθύνσεις:

  • Στην ασφαλή χρήση κρίσιμων υποδομών και υπηρεσιών cloud
  • Στις σημαντικές αλλαγές στην λειτουργία Επιχειρήσεων και Φορέων εν μέσω κλιμάκωσης της πανδημίας του COVID-19
  • Στην αξιοποίηση κλασικών εφαρμογών στην αυτοματοποίηση εργασιών γραφείου,
  • Στις Στρατηγικές, Τεχνολογίες, Μεθοδολογίες, στα προϊόντα και υπηρεσίες Ψηφιακής Ασφάλειας,
  • Στα μέχρι σήμερα αποτελέσματα από την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κανονισμού (GDPR),
  • Στις Στρατηγικές ΚυβερνοΑσφάλειας, οι οποίες ενισχύουν το επίπεδο και την αντοχή των δομών
  • Στην ανάγκη επαρκούς ενημέρωσης και κατάρτισης Στελεχών και Διοικήσεων στην Ψηφιακή Ασφάλεια.
close menu