Επιχειρήσεις

Η ΜLS ζητά την μετάθεση πληρωμής κουπονιού ομολόγων της κατά τρεις μήνες για να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις από τον COVID-19

Τη μετάθεση πληρωμής κουπονιού ομολόγων της κατά τρεις μήνες όχι στις αρχικές τους ημερομηνίες ζητά η εταιρεία MLS από τους κατόχους των ομολόγων, μέσω αιτήματός της προς την εκπρόσωπό τους, εταιρεία ΒΕΤΑ Χρηματιστηριακή.
Σημειώνεται ότι τα κουπόνια για τα ομόλογα πρέπει να πληρωθούν στις 12 και 20 Οκτωβρίου.

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της η MLS: «Η εταιρία MLS Πληροφορική Α.Ε ανακοινώνει, αναφορικά με τα Προγράμματα Εταιρικών Ομολόγων ΜΛΣ01 και ΜΛΣ03 έκδοσης 14.04.2016 και 18.02.2019 αντίστοιχα, ότι έχει αιτηθεί στον εκπρόσωπο των ομολογιούχων BETA ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. την μετάθεση πληρωμής του Κουπονιού ΜΛΣ01 στις 12.10.2020 και του Κουπονιού ΜΛΣ03 στις 26.10.2020 κατά τρείς μήνες και την εφεξής καταβολή και των δύο Κουπονιών Ομολόγων ανά εξάμηνο.
Το αίτημα αυτό υποβάλλεται προκειμένου να μπορέσει η εταιρία να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις από τον COVID-19 στο σύνολο της ελληνικής οικονομίας και οι οποίες έχουν επιδράσει στις ταμειακές της ροές ώστε να συνεχίσει να ανταποκρίνεται κανονικά στους Όρους του εν λόγω Προγράμματος».

close menu