Τεχνολογίες

Η INTERAMERICAN για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων σε εκδήλωση του ΣΕΒ

Σε διαδικτυακή εκδήλωση του ΣΕΒ, που πραγματοποιήθηκε στις 17 Φεβρουαρίου με θέμα «2+ χρόνια GDPR: διδάγματα, συμβουλές και προκλήσεις», η INTERAMERICAN είχε ουσιαστική συμβολή στη συζήτηση που αναπτύχθηκε. Η Νίκα Φάκου, υπεύθυνη Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και ο Μάνος Κοντιζάς, Information Security & Business Continuity Officer της εταιρείας, είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τον τρόπο με τον οποίο έχει αντιληφθεί η INTERAMERICAN τη συμμόρφωση με τον κανονισμό για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Τα στελέχη της εταιρείας μοιράστηκαν τις εμπειρίες τους αναφορικά με τις πτυχές της συμμόρφωσης στο πλαίσιο του GDPR. Με αυτόν τον τρόπο ενίσχυσαν το κεντρικό μήνυμα της εκδήλωσης ότι ο εφησυχασμός αποτελεί τη μεγαλύτερη απειλή.

Η Νίκα Φάκου τόνισε πως για την INTERAMERICAN, αλλά και για τις περισσότερες εταιρείες της ασφαλιστικής αγοράς, η προστασία των προσωπικών δεδομένων βασίζεται σε μια κουλτούρα και όχι σε μια τεχνική προσπάθεια συμμόρφωσης. Όπως υποστήριξε, η κουλτούρα για τη συμμόρφωση με τον κανονισμό συμβαδίζει με την εξέλιξη της επιχείρησης, καθώς τα προϊόντα εξελίσσονται, ενώ η τηλεματική έχει μπει κανονικά στη ζωή μας και εφαρμόζεται ήδη σε ασφαλιστικά προϊόντα. Η ανάγκη συμμόρφωσης είναι ακόμη πιο έντονη για τις εταιρείες που επενδύουν στις ψηφιακές καινοτομίες και στον ψηφιακό μετασχηματισμό με στόχο τον λειτουργικό εκσυγχρονισμό, όπως κάνει η INTERAMERICAN. «Θα δούμε πολύ σύντομα στο περιβάλλον των ασφαλιστικών εταιριών, τεχνολογίες όπως η τεχνητή νοημοσύνη ή η ρομποτική αυτοματοποίηση διεργασιών, οι οποίες θα συνεισφέρουν στον τομέα του underwriting, στην εξυπηρέτηση των πελατών αλλά και στην ανίχνευση της ασφαλιστικής απάτης. Άρα, θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε και να σταθμίσουμε σε αυτές τις περιπτώσεις πως μπορούμε να προστατεύσουμε τα προσωπικά δεδομένα μας» παρατήρησε. Εκτός από την καλπάζουσα τεχνολογία, οι επιχειρήσεις έχουν να αντιμετωπίσουν και τους σύγχρονους τρόπους εργασίας που ενθαρρύνουν τις καινοτόμες ιδέες, με την προσδοκία μάλιστα να υλοποιούνται με πολύ ταχύτερους ρυθμούς απ’ ότι οι ίδιες ιδέες θα υλοποιούνταν στο παρελθόν.

«Γίνεται αντιληπτό, λοιπόν, πόσο σημαντικό είναι για μια ασφαλιστική επιχείρηση να προστατεύει τα δεδομένα τα οποία διαχειρίζεται» επεσήμανε η ομιλήτρια, υπογραμμίζοντας πως «η ασφαλιστική πίστη είναι το προϊόν το οποίο καλείται να προάγει στην αγορά η κάθε ασφαλιστική επιχείρηση». Όπως τόνισε η κ. Φάκου, η ασφαλιστική αγορά ήταν ο πρώτος κλάδος που κατέθεσε κώδικα δεοντολογίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, γεγονός που αποδεικνύει την ιδιαίτερη ευαισθησία στο ζήτημα της προστασίας. Όσον αφορά στην INTERAMERICAN, σημείωσε ότι οι πολυεπίπεδες υπηρεσίες της τη διαφοροποιούν αισθητά από τις άλλες εταιρείες της αγοράς, καθώς πέρα τα από ασφαλιστικά προϊόντα που διαθέτει, λειτουργεί ιδιόκτητη κλινική και διαγνωστικά κέντρα. Κατά συνέπεια, ο όγκος των προσωπικών δεδομένων που πρέπει να διαχειριστεί η εταιρεία καθιστά επιτακτική την ανάγκη για την προστασία τόσο των ασφαλισμένων, των ασθενών και των επισκεπτών, όσο και των εργαζομένων και των διαμεσολαβούντων συνεργατών της στις πωλήσεις.

Ο Μάνος Κοντιζάς, εξάλλου, περιέγραψε τις τεχνικές λεπτομέρειες σχετικά με τη συμμόρφωση και την προσαρμογή της INTERAMERICAN στον κανονισμό προστασίας της ιδιωτικότητας. Αναφορικά με τη διαχείριση της ασφάλειας πληροφοριών και προστασίας προσωπικών δεδομένων, αποκάλυψε ότι οι άνθρωποι της ασφαλιστικής αγοράς επιδιώκουν την υλοποίηση μιας χαρτογράφησης του περιβάλλοντος, στο οποίο βρισκόμαστε και των παραμέτρων που το επηρεάζουν. Έτσι, θα μπορέσουν να θέσουν πάνω στο χάρτη τα σημεία που οδηγούν στους επιμέρους στόχους, χαράζοντας την πορεία προς τον τελικό στόχο. «Ωστόσο, η χαρτογράφηση δεν είναι ούτε μονοσήμαντα ορισμένη, καθώς κάθε εταιρεία έχει τα δικά της κριτήρια και τις δικές ανάγκες, ούτε είναι στατική. Ο χάρτης είναι δυναμικός, ειδικά στο ευμετάβλητο περιβάλλον στο οποίο ζούμε. Παρουσιάζονται συνεχώς νέοι κίνδυνοι, όπως η πανδημία αλλά και αλλαγές στα πλάνα των επιχειρήσεων, είτε στην τεχνολογία που χρησιμοποιούν, είτε στα εταιρικά μοντέλα λειτουργίας», παρατήρησε ο ομιλητής.

Σύμφωνα με την έρευνα της Garnter που επικαλέστηκε ο κ. Κοντιζάς, ο κίνδυνος της κανονιστικής συμμόρφωσης και ο κίνδυνος του κυβερνοχώρου αναδείχθηκαν ως οι δύο σημαντικότεροι κίνδυνοι για τις επιχειρήσεις το 2020. «Η πίεση από τις εποπτικές αρχές θα ενταθεί στο επόμενο χρονικό διάστημα και θα μας απασχολήσει σε μεγάλο βαθμό», υποστήριξε. Όσο αφορά τις κυβερνοαπειλές, το στέλεχος της INTERAMERICAN είπε ότι η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Κυβερνοασφάλεια (ENISA) έχει καταγράψει τους σημαντικότερους κινδύνους του διαδικτύου για τις επιχειρήσεις και η αποτύπωση αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένας οδηγός για την ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων και των δεδομένων.

Οι δύο εκπρόσωποι της INTERAMERICAN επεσήμαναν ότι οι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί -οι ασφαλιστικές εταιρείες και οι τράπεζες- έχουν ένα προβάδισμα στην εφαρμογή της συμμόρφωσης, καθώς ελέγχονται από έναν εξαιρετικά αυστηρό επόπτη, την Τράπεζα της Ελλάδος. «Είμαστε σε καλό δρόμο, θεωρούμε ότι έχουμε κάνει σταθερά βήματα και έχουμε βάλει σταθερές βάσεις, όμως τα περιθώρια εξέλιξης και συμμόρφωσης είναι πολύ μεγάλα» τόνισαν η Νίκα Φάκου και ο Μάνος Κοντιζάς.

close menu