Επιχειρήσεις

Η Ευρώπη βάζει τέλος στις αθέμιτες πρακτικές των online πλατφορμών

Τέλος στις αθέμιτες πρακτικές μεγάλων διαδικτυακών πλατφορμών επιχειρεί να βάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση με το νέο νόμο για τις ψηφιακές αγορές (DMA). Το σχέδιο νόμου εντάσσει σε μαύρη λίστα ορισμένες πρακτικές των μεγάλων online πλατφορμών και δίνει τη δυνατότητα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διενεργεί έρευνες στην αγορά και να επιβάλλει κυρώσεις για μη συμμορφούμενες συμπεριφορές.

Μεταξύ άλλων, το νέο νομοθετικό πλαίσιο θεσπίζει ελάχιστο επίπεδο προστίμων 4% έως και 20% του συνολικού κύκλου εργασιών σε περιπτώσεις αθέμιτων πρακτικών από πλευράς μεγάλων διαδικτυακών πλατφορμών. Επίσης, εισάγει νέες υποχρεώσεις και απαγορεύσεις με άμεση ισχύ για τις μεγάλες πλατφόρμες που λειτουργούν ως “ρυθμιστές πρόσβασης” (gatekeepers).

Ο νόμος για τις Ψηφιακές Αγορές (DMA), ο οποίος ορίζει κανόνες σχετικά με το τι θα επιτρέπεται να κάνουν και τι όχι οι εταιρείες με καθεστώς “ρυθμιστή πρόσβασης”, θα τεθεί προς ψηφοφορία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά την Ολομέλεια του Δεκεμβρίου. Ήδη, η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υιοθέτησε προχθές, με 42 ψήφους υπέρ, δύο κατά και μία αποχή, τη θέση της σχετικά με την πρόταση νόμου για τον DMA.

Ποιους αφορά

Οι ευρωβουλευτές τροποποίησαν την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για αύξηση των οικονομικών κριτηρίων, με βάση τα οποία μια εταιρεία εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του DMA: €8 δισ. ετήσιο κύκλο εργασιών στην Ε.Ε. και κεφαλαιοποίηση €80 δισ. Ο προτεινόμενος κανονισμός θα ισχύει για τις μεγάλες εταιρείες που παρέχουν τις λεγόμενες “υπηρεσίες βασικής πλατφόρμας” και οι οποίες θεωρείται ότι είναι πιο επιρρεπείς σε αθέμιτες πρακτικές.

Αυτές περιλαμβάνουν διαδικτυακές υπηρεσίες διαμεσολάβησης, κοινωνικά δίκτυα, μηχανές αναζήτησης, λειτουργικά συστήματα, υπηρεσίες online διαφήμισης, υπηρεσίες cloud, αλλά και υπηρεσίες κοινής χρήσης βίντεο, οι οποίες πληρούν τα σχετικά κριτήρια για να χαρακτηριστούν ως “gatekeepers”. Οι ευρωβουλευτές περιλαμβάνοουν, επίσης, στο πεδίο εφαρμογής του DMA τους εικονικούς βοηθούς και τη συνδεδεμένη τηλεόραση.

Για να πληρούν τις προϋποθέσεις ως gatekeepers, οι εταιρείες θα πρέπει επίσης να παρέχουν μια βασική υπηρεσία πλατφόρμας σε τουλάχιστον τρεις χώρες της Ε.Ε. και να έχουν τουλάχιστον 45 εκατ. μηνιαίους τελικούς χρήστες, καθώς και περισσότερους από 10.000 επιχειρηματικούς χρήστες. Ωστόσο, αυτά τα κατώτατα όρια δεν εμποδίζουν την ίδια την Επιτροπή να ορίσει και άλλες εταιρείες ως gatekeepers, όταν πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις.

Ισχυρό μήνυμα

“Είναι πλέον σαφές ότι οι κανόνες ανταγωνισμού, από μόνοι τους, δεν μπορούν να λύσουν όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε με τους τεχνολογικούς κολοσσούς και με την ικανότητά τους να θέτουν τους κανόνες ακολουθώντας αθέμιτες επιχειρηματικές πρακτικές. Ο νόμος για τις ψηφιακές αγορές θα αποκλείσει αυτές τις πρακτικές, στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα σε όλους τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις: οι κανόνες ορίζονται από τους συννομοθέτες και όχι από τις ιδιωτικές εταιρείες”, σχολίασε ο εισηγητής του σχεδίου νόμου Andreas Schwab (EPP, DE).

Η Πρόεδρος της αρμόδιας επιτροπής Anna Cavazzini (Πράσινοι/EFA, DE) πρόσθεσε από την πλευρά της: “Επί του παρόντος, μερικές μεγάλες πλατφόρμες και παίκτες τεχνολογίας εμποδίζουν την εμφάνιση εναλλακτικών επιχειρηματικών μοντέλων – συμπεριλαμβανομένων αυτών των μικρομεσαίων εταιρειών. Συχνά, οι χρήστες δεν μπορούν να επιλέξουν ελεύθερα μεταξύ διαφορετικών υπηρεσιών. Με τον νόμο για τις ψηφιακές αγορές, η Ε.Ε. θέτει τέλος στην απόλυτη κυριαρχία στην αγορά μεγάλων διαδικτυακών πλατφορμών στην Ε.Ε.”.

close menu