Έργα - Εγκαταστάσεις

Η Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου περνάει στη Ψηφιακή Εποχή

Με γοργούς ρυθμούς προχωρά ο ψηφιακός μετασχηματισμός της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου. Ο ΕΠΑΦΟΣ, εταιρεία του Ομίλου Quest, ανέλαβε το πρωτοποριακό έργο “Ολοκληρωμένο Ψηφιακό Μαθητολόγιο” έπειτα από έναν ανοιχτό δημόσιο διαγωνισμό, μεταφέροντας τη σχολή σε ένα νέο, ψηφιακό κόσμο.

Η νέα ψηφιακή πλατφόρμα είναι ήδη σε λειτουργία, αναβαθμίζοντας δραστικά την εκπαιδευτική εμπειρία και επιτρέποντας σε σπουδαστές, εκπαιδευτικούς, συνεργάτες, γραμματεία, διοίκηση, υποψήφιους και αποφοίτους να επικοινωνούν και να συνεργάζονται πιο εύκολα και αποτελεσματικά.

Μέχρι στιγμής έχει ολοκληρωθεί η δημιουργία και η λειτουργία της πλατφόρμας, η εκπαίδευση των διαχειριστών στη χρήση της και η εισαγωγή των περισσότερων μελών του οικοσυστήματος και των τρεχόντων δεδομένων της σχολής. Το μόνο που απομένει για την πλήρη ολοκλήρωση του έργου είναι η ψηφιοποίηση των αρχείων των αποφοίτων της σχολής, μια διαδικασία που αναμένεται να ολοκληρωθεί στους επόμενους μήνες. Παράλληλα, η εκπαίδευση όλου του προσωπικού στη χρήση της πλατφόρμας θα ολοκληρωθεί έως τον Απρίλιο του 2025.

Η Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου σημειώνει ήδη σημαντική πρόοδο με την ευκολότερη συλλογή στοιχείων, την καλύτερη τεκμηρίωση και διαφύλαξη των πληροφοριών και την πιο αποτελεσματική διαχείριση των δεδομένων της σχολής. Η νέα πλατφόρμα διευρύνει τη δυνατότητα πρόσβασης στα αρχεία της σχολής, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ασφάλεια και την ακεραιότητα των πληροφοριών.

Με την ολοκλήρωση του έργου, οι σπουδαστές, οι καθηγητές και το προσωπικό θα απολαμβάνουν βελτιωμένη εξυπηρέτηση, αυξημένη αποδοτικότητα και μειωμένη διοικητική γραφειοκρατία, ενώ οι υπηρεσίες θα είναι απλούστερες και πιο τυποποιημένες.

Η μεγάλη εμπειρία του ΕΠΑΦΟΥ σε πληροφοριακά συστήματα εκπαιδευτικών ιδρυμάτων αποτελεί εγγύηση για την επιτυχή υλοποίηση και εφαρμογή του νέου συστήματος της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου, σηματοδοτώντας ένα λαμπρό ψηφιακό μέλλον για τη σχολή και τα μέλη της.

close menu