Έρευνα & Καινοτομία

Η Cosmos Business Systems ολοκλήρωσε την ημερίδα του έργου i4Sea και το Hackathon Boosting Blue Economy 2021

Οι εταίροι του έργου i4sea με συντονιστή εταίρο την Cosmos Business Systems διοργάνωσαν την τελική ημερίδα του έργου και συμμετείχαν στη διοργάνωση του Hackathon «Boosting Blue Economy»

Οι εταίροι του έργου i4sea, συντονιστής εταίρος του οποίου είναι η Cosmos Business Systems, ολοκλήρωσαν με μεγάλη επιτυχία την τελική ημερίδα του έργου με αντικείμενο «Επιτήρηση και Ανάλυση Κίνησης Θαλάσσιων Περιοχών: καινοτόμες ΤΠΕ και μοντέλα ανάλυσης», που διοργανώθηκε διαδικτυακά στο πλαίσιο της εβδομάδας Blue Research & Innovation Days, 19-23 Απριλίου.

Το έργο εντάσσεται στη Δράση «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας από την οποία και συγχρηματοδοτείται.

Στην ημερίδα παρουσιάσθηκαν από τις ομάδες έργου των εταίρων τα κύρια σημεία του έργου και οι ανάγκες που οδήγησαν στη διατύπωση και διερεύνηση μιας σειράς επιστημονικών προκλήσεων καθώς και τα ερευνητικά αποτελέσματα που προέκυψαν από αυτή τη διαδικασία.

Επίσης, παρουσιάσθηκαν οι επιστημονικές μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν και επιδείχθηκε η αρχιτεκτονική του συστήματος που δημιουργήθηκε και οι πιλοτικές εφαρμογές που αναπτύχθηκαν.

Το έργο στοχεύει στη δημιουργία μιας πλατφόρμας για τη συλλογή και ανάλυση μεγάλων όγκων δεδομένων θαλάσσιας κυκλοφορίας, καθώς και χωρικών, περιβαλλοντικών και μετεωρολογικών δεδομένων, για την παρακολούθηση των θαλάσσιων περιοχών.

Το όραμα του έργου είναι η αποτελεσματική και γρήγορη επεξεργασία, ολοκλήρωση και ανάλυση δεδομένων προκειμένου να δημιουργηθούν:

α) “Συνδυασμένη επιχειρησιακή εικόνα σε πραγματικό χρόνο” και

(β) “Συνδυασμένη ιστορική εικόνα” δεδομένων παρακολούθησης σε θαλάσσιο περιβάλλον.

Επίσης, στο πλαίσιο της εβδομάδας Blue Research & Innovation Days οι εταίροι του έργου συμμετείχαν στη διοργάνωση “Hackathon Boosting Blue Economy, with modern technological solutions”, το οποίο υποστηρίχθηκε επιστημονικά από πολύ γνωστά ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα της χώρας, μεταξύ δε των χορηγών του ήταν και  το έργο i4Sea.

Κατά τη διάρκεια του διήμερου hackathon οι συμμετέχοντες διαγωνίσθηκαν στις ακόλουθες τέσσερις προκλήσεις:

Ανίχνευση μοτίβου πλοήγησης σκαφών ενός συνόλου σκαφών που έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά όσον αφορά την περιοχή στην οποία βρίσκονται και τον τρόπο μετακίνησης

Πρόβλεψη μελλοντικής θέσης σκαφών που περιλαμβάνει το σχεδιασμό και την εφαρμογή λύσεων μηχανικής μάθησης

Διαδικτυακό εργαλείο σχολιασμού εικόνων για υποβρύχιες εικόνες

Σχεδιασμός διαδρομής υποθαλάσσιου καλωδίου

Πρώτη ομάδα ανακηρύχθηκε η Team #7, ακολούθησε δεύτερη η Marine Analyst, και τρίτη στη σειρά ήρθε η Steam. Οι τρεις (3) νικήτριες ομάδες, βραβεύθηκαν και έλαβαν αντίστοιχα δώρα.

Πλην της Cosmos Business Systems, στο έργο συμμετείχαν το Ερευνητικό Κέντρο «ΑΘΗΝΑ», το Εργαστήριο Δεδομένων του Πανεπιστημίου Πειραιά και το ΕΛΚΕΘΕ

close menu