Ψηφιακός Μετασχηματισμός

Η 8η έκθεση αξιολόγησης των θεσμών εκθειάζει την ενσωμάτωση του Ευρωπαϊκού Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στο ελληνικό Δίκαιο

Iδιαίτερη μνεία κάνει η 8η Έκθεση Αξιολόγησης των θεσμών, στο πλαίσιο της ενισχυμένης εποπτείας που δημοσιοποιήθηκε χθες, στην πρόοδο που έχει κάνει η Ελλάδα στις μεταρρυθμίσεις για τη βελτίωση της ψηφιακής απόδοσης, αναγνωρίζοντας τις ενέργειες του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με επικεφαλής τον Κυριάκο Πιερρακάκη.

Την ίδια στιγμή με βάση τα στοιχεία που συλλέγονται από τον GSMA (Global System for Mobile Association) η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα στην ΕΕ που ενσωμάτωσε στο Δίκαιό της τον Ευρωπαϊκό Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (European Electronic Communications Code) με το νόμο του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης που ψηφίστηκε τον Σεπτέμβριο στη Βουλή.

Η νέα έκθεση της Κομισιόν χαρακτηρίζει ορόσημο τη μεταφορά της σχετικής Οδηγίας της ΕΕ (73) για τη θέσπιση ενός Ευρωπαϊκού Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών που ενοποιεί το νομοθετικό πλαίσιο, μεταξύ άλλων, για τις τεχνολογίες 5G και τις ηλεκτρονικές συναλλαγές με το δημόσιο.

Όπως σημειώνεται η νέα εθνική ψηφιακή στρατηγική (Digital Bible) αναμένεται να υποβληθεί για δημόσια διαβούλευση σύντομα και «θα σκιαγραφήσει την φιλόδοξη ατζέντα ψηφιακού μετασχηματισμού και τις μεταρρυθμιστικές προτεραιότητες της Ελλάδας για τα επόμενα τέσσερα χρόνια».

«Η βελτίωση στις ψηφιακές δεξιότητες, η συνδεσιμότητα και η χρήση των νέων τεχνολογιών από τις επιχειρήσεις παραμένουν βασικές προτεραιότητες για την Ελλάδα» προστίθεται επίσης, ενώ ειδική αναφορά γίνεται στο διαγωνισμό για τις συχνότητες του 5G στις αρχές Δεκεμβρίου, αλλά και για το επενδυτικό ταμείο Φαιστός που θα συμβάλει στη διαμόρφωση του οικοσυστήματος για τις εφαρμογές της νέας γενιάς κινητής τηλεφωνίας: «Το καινοτόμο σχέδιο για το Φαιστός, που εγκρίθηκε πρόσφατα, αναμένεται να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη του οικοσυστήματος 5G».

Ακόμη, η Έκθεση της Κομισιόν αναφέρει ότι «καταγράφεται απτή πρόοδος σε σχέση με την απλοποίηση και ψηφιοποίηση των διαδικασιών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, καθώς και στη διαλειτουργικότητα των δημόσιων συστημάτων και μητρώων» σημειώνοντας, μεταξύ άλλων, τη συνεχή ανάπτυξη της ψηφιακής πύλης του δημοσίου gov.gr, η οποία πλέον διαθέτει περισσότερες από 670 υπηρεσίες, δηλαδή περίπου 60 περισσότερες από τον Σεπτέμβριο.

Από την ανάλυση Κομισιόν δεν έχει ξεφύγει και η προκήρυξη του διαγωνισμού για την ψηφιοποίηση των γεωχωρικών δεδομένων με την ανάπτυξη Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη και Μητρώου Υποδομών.

close menu