Έργα - Εγκαταστάσεις

H Perfect Pet επέλεξε την υπηρεσία “e-Τιμολογηση μου” της Entersoft για την διασύνδεση με το myData

Τον πιστοποιημένο από την ΑΑΔΕ πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης Retail@Link εμπιστεύτηκε η Perfect Pet για τη διασύνδεσή της με την πλατφόρμα Mydata της AAΔΕ για την ενημέρωση των ηλεκτρονικών βιβλίων, με πλήρη διαχείριση εγγραφών εκδότη και λήπτη, συσχέτιση παραστατικών, αποστολή σύνοψης, αναλυτικό logging και notifications.

Η κατάργηση των ΦΗΜ, η απλοποίηση του εξοπλισμού σε συνδυασμό με την αξιοποίηση των φορολογικών κινήτρων για την εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης μέσω της υπηρεσίας e-Τιμολόγησή μου, παρέχει στην Perfect Pet αποδεδειγμένα οφέλη μείωσης κόστους και ψηφιοποίησης των επιχειρηματικών διαδικασιών, με πρόσβαση στο τεράστιο δίκτυο των ~56.000 συνδεδεμένων επιχειρήσεων της Retail@Link.

close menu