Επιχειρήσεις

H PeopleCert του Βύρωνα Νικολαΐδη εξαγόρασε την Axelos έναντι 450 εκατ. ευρώ

Στην εξαγορά του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της Axelos προχώρησε η PeopleCert, έναντι 450 εκατ. ευρώ σε cash free και ελεύθερη του χρέους βάση. Η PeopleCert που ασχολείται με την πιστοποίηση επαγγελματικών και γλωσσικών δεξιοτήτων, προχώρησε στην εξαγορά της Axelos, η οποία δημιουργήθηκε το 2013 από το Υπουργικό Συμβούλιο στο Ηνωμένο Βασίλειο και της Capita plc (CPI.L).

Στις δραστηριότητες της Axelos περιλαμβάνεται η διαχείριση και ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου παγκόσμιων μεθοδολογιών βέλτιστων πρακτικών που αφορούν στην διαχείριση προγραμμάτων και χαρτοφυλακίου, καθώς και υπηρεσιών πληροφορικής και ψηφιακής ενεργοποίησης, συμπεριλαμβανομένων των PRINCE2® και ITIL®. Οι μεθοδολογίες αυτές υιοθετούνται ευρέως από ιδιωτικούς, δημόσιους και εθελοντικούς φορείς σε περισσότερες από 200 χώρες για τη βελτίωση των δεξιοτήτων των επαγγελματιών, με στόχο να κάνουν τόσο τα άτομα όσο και τους οργανισμούς να λειτουργούν πιο αποτελεσματικά.

Με την εξαγορά αυτή, η PeopleCert ενισχύει την θέση της τόσο στην αγορά, όσο και τις σχέσεις της με την κυβέρνηση της χώρας, ενώ είναι πλήρως εναρμονισμένη με τη στρατηγική της για την επιτάχυνση της ανάπτυξης και την περαιτέρω καθιέρωση της ηγετικής της θέσης στις επαγγελματικές δεξιότητες και στις αγορές πιστοποίησης γλωσσών. Θα επιτρέψει περαιτέρω στην PeopleCert να αντιμετωπίσει την αυξημένη ζήτηση για επαναπροσδιορισμό και την αύξηση της ικανότητας του μελλοντικού εργατικού δυναμικού. Ως μέρος της εξαγοράς της AXELOS, η FTV Capital με έδρα τις ΗΠΑ, θα αποκτήσει μερίδιο μειοψηφίας στην PeopleCert.

close menu