Έργα - Εγκαταστάσεις

H Intracom Telecom ανέλαβε την αναβάθμιση της ασφάλειας του διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών

Η Intracom Telecom, προχώρησε σε  υπογραφή συμφωνίας με τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ) για την αναβάθμιση της ασφάλειας των εγκαταστάσεών του.

Στο πλαίσιο της σύμβασης, η Intracom Telecom ανέλαβε το σχεδιασμό, την προμήθεια και την εγκατάσταση ραντάρ επίγειας επιτήρησης (GSR), αισθητήρων ανίχνευσης εισβολής οπτικών ινών, καμερών νυχτερινής όρασης και πλατφόρμας διαχείρισης και ενοποίησης λογισμικού PSIM, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη αλληλεπίδραση και ενσωμάτωση με τα υπάρχοντα συστήματα, χρησιμοποιώντας τη λύση SISC2 για επιτήρηση, συνεργασία, συντονισμό και διαχείριση ποικίλων περιστατικών φυσικής ασφάλειας.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, το νέο σύστημα PSIM θα παρέχει στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών ανίχνευση εισβολής σε πραγματικό χρόνο επί 24ώρου βάσεως, ενεργοποίηση συναγερμών και ειδοποιήσεων, επίγνωση της κατάστασης, και σύνθεση κοινής επιχειρησιακής εικόνας, ενισχύοντας έτσι τις δυνατότητες του ΔΑΑ και προστατεύοντας κρίσιμες υποδομές του από ανθρωπογενείς απειλές και φυσικές καταστροφές.

Το σύστημα SISC2 της Intracom Telecom αποτελεί μία ανοικτή και επεκτάσιμη πλατφόρμα λογισμικού επιτήρησης, ελέγχου, διαχείρισης και συντονισμού επιχειρήσεων ασφαλείας. Είναι μία πλήρης λύση η οποία συλλέγει, επεξεργάζεται, κατηγοριοποιεί και αναλύει πληροφορίες που λαμβάνονται από διάφορους τύπους αισθητήρων εντοπισμού καθώς και εφαρμογές τρίτων προκειμένου να παράγει αξιόπιστα αποτελέσματα και επιχειρησιακή εικόνα σε πραγματικό χρόνο. Επιπρόσθετα, επιταχύνει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των αρμοδίων φορέων παρέχοντας υποστήριξη κατά τη λήψη των αποφάσεων και βελτιστοποίηση του σχεδιασμού των αποστολών, αποτελεσματική διαχείριση των επιχειρησιακών πόρων, διαχείριση της ροής εργασίας και παροχή λογισμικού παρακολούθησης προκειμένου να εντοπιστούν τυχόν αποκλίσεις από τις εγκεκριμένες διαδικασίες λειτουργίας.

close menu