Πληροφορική

H ΕΥ υποστηρίζει ενεργά τις ελληνικές startups εν μέσω της κρίσης του COVID-19

Η ραγδαία εξάπλωση της πανδημίας του COVID-19 έχει αποσταθεροποιήσει την παγκόσμια οικονομία, δημιουργώντας νέες προκλήσεις για τη λειτουργία των επιχειρήσεων.

Σε αυτές τις νέες συνθήκες, οι startups και οι scale-ups – αλλά και οι μικρές επιχειρήσεις ευρύτερα – εξαιτίας του μεγέθους τους και των περιορισμένων πόρων που διαθέτουν, αντιμετωπίζουν πιθανότατα αυξημένο αριθμό ζητημάτων, που σχετίζονται, μεταξύ άλλων, με τις επιπτώσεις της κρίσης στα ταμειακά τους διαθέσιμα και τη ρευστότητα, τα λειτουργικά έξοδα, τη χρηματοδότησή τους, καθώς και τον αντίκτυπο πιθανών μέτρων στήριξης στην χρηματοοικονομική τους θέση και απόδοση.

Εν μέσω της κρίσης την οποία διέρχεται η παγκόσμια οικονομία εξαιτίας της πανδημίας, η EY παραμένει πιστή στον σκοπό της για τη δημιουργία ενός καλύτερου εργασιακού κόσμου, και στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης δέσμευσής της για τη στήριξη της νεοφυούς επιχειρηματικότητας και των μικρών και scale-up επιχειρήσεων, ανακοινώνει τη δωρεάν διάθεση του διαδικτυακού της εργαλείου EY FinanceNavigator για περίοδο τριών μηνών, και στην Ελλάδα. Στόχος της κίνησης αυτής είναι η ενίσχυση των ελληνικών επιχειρήσεων στην αντιμετώπιση των προκλήσεων της πανδημίας, δίνοντάς τους τα απαραίτητα εργαλεία για να υπολογίσουν τον αντίκτυπο της κρίσης στα χρηματοοικονομικά τους μεγέθη, να εντοπίσουν και να προσδιορίσουν τις χρηματοδοτικές τους ανάγκες και να προσμετρήσουν τις επιπτώσεις του COVID-19 στην κερδοφορία τους.

Τι είναι το EY Finance Navigator;
Το EY Finance Navigator είναι το online λογισμικό χρηματοοικονομικού σχεδιασμού της EY, σχεδιασμένο αποκλειστικά για startups και scale-ups, παρέχοντας δυνατότητες, όπως:

  • Χρηματοοικονομικό μοντέλο. Οι χρήστες μπορούν να δημιουργήσουν ένα πλήρες χρηματοοικονομικό μοντέλο, συμπεριλαμβανομένων αυτοματοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.
  • Μηνιαίες προβλέψεις ταμειακών ροών. Το EY Finance Navigator παράγει αυτοματοποιημένες επισκοπήσεις όλων των εισροών και εκροών σε μηνιαία βάση, δίνοντας τη δυνατότητα πρόβλεψης πιθανής ανεπάρκειας ρευστότητας και έγκαιρου σχεδιασμού μελλοντικής χρηματοδότησης για την υποστήριξη των αναπτυξιακών σχεδίων της επιχείρησης.
  • Χρηματοοικονομική ανάλυση και συγκριτικές αξιολογήσεις. Ο αλγόριθμος του EY Finance Navigator εκτελεί επιτόπιες αναλύσεις των προγνώσεων της επιχείρησης, παρέχοντας δεδομένα συγκριτικής αξιολόγησης (benchmarking), καθώς και προτάσεις για πιθανά σημεία βελτίωσης.
  • Ανάλυση σεναρίων. Το EY Finance Navigator δίνει τη δυνατότητα δημιουργίας και επεξεργασίας αντιγράφων του χρηματοοικονομικού μοντέλου για εύκολη και άμεση σύγκριση διαφορών μεταξύ ποικίλων σεναρίων, βοηθώντας στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων.

Η χρήση του EY Finance Navigator δεν απαιτεί σχετική εμπειρία στα χρηματοοικονομικά, καθώς το κέντρο ειδοποιήσεων του εργαλείου παρέχει αυτοματοποιημένη πληροφόρηση στους χρήστες με τη μορφή ελέγχων συνοχής (sanity checks), tips και συγκριτικών αξιολογήσεων.

Οδηγίες εγγραφής χρηστών στο EY Finance Navigator
Το EY Finance Navigator διατίθεται δωρεάν από σήμερα και για διάρκεια τριών μηνών από την ημερομηνία αρχικής ενεργοποίησης του λογαριασμού.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν τις αιτήσεις τους μέχρι τις 10 Μαΐου 2020, στη διεύθυνση https://thefinancenavigator.ey.com/register, συμπληρώνοντας απαραιτήτως στο πεδίο How did you hear about us” τον κωδικό COVID19EYGR.

Σημειώνεται ότι, λόγω των κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όλες οι αιτήσεις ακολουθούν σχετική διαδικασία ταυτοποίησης και ελέγχου από την EY. Για τη διεξαγωγή της διαδικασίας, θα ζητηθεί από τους νέους χρήστες η πληρωμή ενός ποσού ταυτοποίησης, ύψους €0,25. Η EY δε θα ζητήσει άλλο ποσό από τους χρήστες για τη δοκιμαστική περίοδο των τριών μηνών.

Η δημιουργία λογαριασμού νέου χρήστη και η είσοδος στο EY Finance Navigator εξαρτάται από την έκβαση του σχετικού ελέγχου, και μπορεί να διαρκέσει από δύο έως τρεις εργάσιμες ημέρες. Μόλις ο λογαριασμός επικυρωθεί επιτυχώς, η EY θα αποστείλει έναν κωδικό 100% έκπτωσης στον χρήστη, για την ενεργοποίηση των τριών δωρεάν μηνών χρήσης του EY Finance Navigator.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την EY στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected]

close menu