Επιχειρήσεις

H EY εξετάζει τον διαχωρισμό των ελεγκτικών από συμβουλευτικές της υπηρεσίες

Η EY εργάζεται για μια διάσπαση των ελεγκτικών και συμβουλευτικών εργασιών της σε όλο τον κόσμο, όπως αναφέρουν οι Fianancial Times που επικαλούνται καλά πληροφορημένες πηγές.

Η πρόταση, η οποία βρίσκεται ακόμα υπό επεξεργασία στα ανώτερα κλιμάκια της EY, αποτελεί μια προσπάθεια να ξεπεραστούν οι συγκρούσεις συμφερόντων που έχουν οδηγήσει σε παρεμβάσεις των ρυθμιστικών αρχών στο Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ.

Η EY και τα τρία άλλα μέλη του Big Fou – Deloitte, KPMG και PwC — έχουν δεχθεί σφοδρή κριτική για έλλειψη ανεξαρτησίας στον έλεγχο των ισολογισμών των εταιρειών που ελέγχουν λόγω των αμοιβών που λαμβάνουν και από συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Οι εταιρείες έχουν ξανακτίσει τους συμβουλευτικούς τους βραχίονες μετά την πώλησή τους ύστερα από την κατάρρευση της αμερικανικής ενεργειακής εταιρείας Enron το 2002, η οποία οδήγησε στη διάλυση της ελεγκτικής εταιρείας Arthur Andersen και στη συρρίκνωση των Big Five σε Big Four.

Ανώτερα στελέχη της EY συζητούν επιλογές για αναδιάρθρωση των παγκόσμιων δραστηριοτήτων της, σύμφωνα με τρεις καλά πληροφορημένες πηγές.

Τα σχέδια προβλέπουν ότι o βραχίονας ελεγκτικών υπηρεσιών θα διαχωριστεί από την υπόλοιπη επιχείρηση, τόνισαν οι πηγές.

Μια τέτοια κίνηση θα οδηγούσε σε δύο ξεχωριστές επιχειρήσεις και θα αντιπροσώπευε μια πολύ μεγαλύτερη αλλαγή από τον πιο περιορισμένο διαχωρισμό σε λειτουργικό επίπεδο των ελεγκτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών του Big Four στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο οποίος συμφωνήθηκε μετά από εταιρικά σκάνδαλα στη BHS και την Carillion.

Η ακριβής δομή της αναδιάρθρωσης παραμένει υπό συζήτηση, επισήμανε μία από τις πηγές, και οποιαδήποτε αναθεώρηση θα απαιτούσε ευρεία συμφωνία από τις μεμονωμένες εθνικές εταιρείες-μέλη που συγκροτούν τη διεθνή επιχείρηση της EY.

Η EY, η οποία απασχολεί 312.000 υπαλλήλους σε περισσότερες από 150 χώρες, είναι δομημένη ως ένα δίκτυο νομικά διακριτών εθνικών εταιρειών-μελών, οι οποίες μοιράζονται ένα εμπορικό σήμα και τεχνολογία.

Η διοίκηση της εταιρείας εξακολουθεί να προσπαθεί να βρει μια ακριβή δομή που «θα λειτουργεί για όλους», τόνισε μία από τις πηγές.

Η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει «πολλούς μήνες» και δεν ήταν ακόμη βέβαιο ότι θα δρομολογηθεί κάποια ριζική αναδιάρθρωση, τόνισε η πηγή.

close menu