Εξαγορές - Συγχωνεύσεις

H Entersoft εξαγόρασε την Infopower HR Solutions έναντι 900 χιλ. ευρώ

Στην εξαγορά του 100% των μεριδίων της εταιρείας Infopower HR Solutions προχώρησε η Entersoft. Η Infopower HR Solutions διαθέτει, όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση, ισχυρή τεχνογνωσία στην υλοποίηση έργων μισθοδοσίας, ωρομέτρησης, διαχείρισης ανθρώπινων πόρων και ελέγχου πρόσβασης (Access Control).

Υποστηρίζει ενεργά πλήθος μεγάλων εταιρειών και οργανισμών, όπως Τράπεζα Πειραιώς, Παγκρήτια Τράπεζα, Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, PCT (Cosco Piraeus Container Terminals), ΕΛΤΑ, ΔΕΣΦΑ, Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ ΑΕ), Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ), Enterprise Greece, Φαρμασέρβ-LILLY, Rolco Βιανίλ, Byte Computers, Ελινόιλ, Pepsico-Tasty, ETPA PACKAGING, Aldemar Hotels, Aquila Hotels, Alpha Αστικά Ακίνητa, Intrum Hellas και πάνω από 100 άλλες μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις. Η εξαγορά εντάσσεται στα πλαίσια της συνολικής στρατηγικής της Entersoft για είσοδο στην αγορά λογισμικού μισθοδοσίας, ωρομέτρησης και διαχείρισης ανθρώπινων πόρων με νέες σύγχρονες τεχνολογικά λύσεις που καλύπτουν end-to-end όλες τις διαδικασίες του ανθρώπινου δυναμικού.

Το συμφωνηθέν τίμημα ανέρχεται στο ποσό των 900 χιλ. ευρώ με καταβολή μετρητών. Η εξαγορά χρηματοδοτήθηκε από ίδιους πόρους της Entersoft

close menu