Έργα - Εγκαταστάσεις

H CPI εξοπλίζει τα Marks & Spencer

Η CPI εξόπλισε με ταμειακά συστήματα νέας τεχνολογίας τα καταστήματα της εταιρίας Marks & Spencer, πανελλαδικά. Η λύση αποτελείται από εξοπλισμό της Posiflex, φορολογικούς μηχανισμούς Signet, εκτυπωτές ΟΚΙ, barcode scanners της Datalogic αλλά και παροχή υπηρεσιών.

Η εταιρία Marks & Spencer ακολουθώντας τις νέες τάσεις της τεχνολογίας και με απώτερο στόχο την άμεση και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των πελάτων της, αποφάσισε να αντικαταστήσει τα υφιστάμενα ταμειακά της συστήματα.

H λύση της CPI, πέρα από την προμήθεια του τεχνολογικού εξοπλισμού, περιλάμβανε και υπηρεσίες, όπως εγκατάσταση λειτουργικού συστήματος & εφαρμογών εξυπηρέτησης πελατών, φυσική εγκατάσταση του νέου εξοπλισμού στα καταστήματα και έλεγχο καλής λειτουργίας τους έτσι ώστε όλες οι συναλλαγές να πραγματοποιούνται απρόσκοπτα, χωρίς τεχνικά προβλήματα και καθυστερήσεις. Τέλος, η CPI παρέχει υπηρεσίες help desk & τεχνική υποστήριξη εξοπλισμού.

Ο κ. Στέφανος Γεωργιόπουλος, ΙΤ Manager της εταιρίας Marks & Spencer αναφέρει:
“Η ποιότητα των υπηρεσιών της CPI ήταν ήδη γνωστή σε εμάς, καθώς στο παρελθόν είχαμε συνεργαστεί και μας είχε δώσει σημαντικές λύσεις σε τεχνικές βλάβες, ως επίσημος συνεργάτης της Dell, στο κομμάτι της τεχνικής υποστήριξης.

Ο επαγγελματισμός και η οργάνωση της CPI κατά την υλοποίηση των εργασιών, ήταν καθοριστικοί παράγοντες για την επιτυχία του εγχειρήματος. Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης, η CPI με το άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό της, εξασφάλισε την ομαλή μετάβαση από παλιό σε νέο εξοπλισμό μέσα σε μόλις 1 ημέρα, πανελλαδικά.”

close menu