Έργα - Εγκαταστάσεις

H Altex συνεχίζει με Entersoft για την διασύνδεση με την πλατφόρμα MyData

ALTEX AE (μητρική εταιρεία των brands Funky Buddha, Garage Fifty Five & Second Skin), βασιζόμενη στην υπάρχουσα υλοποίηση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης από τη Retail@Link (μέλος του ομίλου Entersoft), προχώρησε στην επέκταση της συνεργασίας για τη διασύνδεση με την πλατφόρμα Mydata της AAΔΕ και την αποστολή των ηλεκτρονικών βιβλίων.
Ως πιστοποιημένος πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης σύμφωνα με τις διατάξεις της Ελληνικής νομοθεσίας, η Retail@Link, μέσω της συγκεκριμένης υλοποίησης, προσφέρει στην ALTEX τη δυνατότητα ολοκληρωμένης επικοινωνίας με την πλατφόρμα Mydata της AAΔΕ, με πλήρη διαχείριση εγγραφών εκδότη και λήπτη, συσχέτιση παραστατικών, αποστολή σύνοψης καθώς και αναλυτικό logging και notifications.

Σύμφωνα με τον κο Κώστα Αλεξίου, CFO στην ALTEX AE: “Η Altex A.E. επέλεξε τις υψηλού επιπέδου υπηρεσίες της Retail Link στην υλοποίηση της λύσης e-invoicing, με σκοπό την εξάλειψη της ανάγκης εκτύπωσης, αποστολής αλλά και αρχειοθέτησης ενός πολύ μεγάλου όγκου παραστατικών. Η επιτυχής υλοποίηση αυτής της λύσης επέφερε εξάλειψη του σχετικού κόστους εκτύπωσης και αποστολής, προσέφερε ηλεκτρονική αρχειοθέτηση και μεγαλύτερη διαφάνεια στην ανταλλαγή παραστατικών με τους συνεργάτες μας, αλλά και συνέβαλλε στην μείωση του περιβαλλοντολογικού αποτυπώματος της εταιρείας. Ορμώμενοι από την επιτυχή ολοκλήρωση του e-invoicing, προχωρήσαμε και στην εφαρμογή της ηλεκτρονικής διαβίβασης στην ΑΑΔΕ (MYDATA) μέσω της Retail Link. Όντας ένας οργανισμός εντατικής λιανικής τολμήσαμε να κάνουμε μαζί το βήμα της υλοποίησης της λύσης της Retail Link και καταφέραμε – μετά από μια μικρή περίοδο δοκιμών και διορθώσεων – να λειτουργούμε σε όλο το δίκτυό μας μετά από την αντιμετώπιση των ελάχιστων παιδικών ασθενειών.”

close menu