Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ευρωπαϊκή Oδηγία για τον κατώτατο μισθό στις χώρες της ΕΕ

Σχέδιο Οδηγίας για τη δημιουργία ενός μηχανισμού Επαρκούς Κατώτατου Ευρωπαϊκού Μισθού στις χώρες της Ε.Ε. προωθεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μάλιστα, το σχέδιο διαπραγματευτικής εντολής εγκρίθηκε με 37 ψήφους υπέρ, 10 κατά και 7 αποχές, ενώ θα πρέπει να εγκριθεί από την ολομέλεια (κατά τη διάρκεια της συνόδου 22-25 Νοεμβρίου στο Στρασβούργο) προτού αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις σχετικά με την τελική μορφή που θα λάβει η οδηγία.

Το κατώτερο όριο για τον ευρωπαϊκό κατώτατο μισθό θα πρέπει να είναι τουλάχιστον το 60% του ακαθάριστου μέσου μισθού της Ευρώπης και το 50% του μέσου μισθού.

Σε ψηφοφορία που διεξήχθη στις 11.11.2021, οι ευρωβουλευτές στην Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων υποστήριξαν τη θέσπιση ελάχιστων απαιτήσεων για την προστασία των μισθών σε ολόκληρη την ΕΕ, είτε με τη θέσπιση ενός νόμιμου μισθού (ο χαμηλότερος μισθός που επιτρέπεται από το νόμο), είτε επιτρέποντας στους εργαζόμενους να διαπραγματεύονται τους μισθούς τους με τους εργοδότες τους.

Μια νέα οδηγία της ΕΕ θα εξασφαλίσει ένα ελάχιστο επίπεδο προστασίας των μισθών σε όλα τα κράτη μέλη, προκειμένου να διασφαλιστεί αξιοπρεπές βιοτικό επίπεδο για τους εργαζόμενους και τις οικογένειές τους.

Το σχέδιο οδηγίας

Σύμφωνα με το σχέδιο της οδηγίας, τα κράτη μέλη πρέπει να αξιολογήσουν και να αναφέρουν εάν οι υποχρεωτικοί κατώτατοι μισθοί είναι επαρκείς χρησιμοποιώντας κριτήρια για τη δημιουργία αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας και διαβίωσης και να περιλαμβάνουν στοιχεία όπως η αγοραστική δύναμη και το ποσοστό φτώχειας. Τα κράτη μέλη στα οποία ο κατώτατος μισθός προστατεύεται αποκλειστικά μέσω συλλογικών συμβάσεων δεν θα υποχρεωθούν να θεσπίσουν νομοθετική ρύθμιση που να καθορίζει τον κατώτατο μισθό ή να καταστήσουν τις συμφωνίες αυτές σε καθολική εφαρμογή.

Το σχέδιο οδηγίας στοχεύει ρητά στην ενίσχυση και επέκταση της κάλυψης των συλλογικών διαπραγματεύσεων και στην προστασία των εργαζομένων παρέχοντάς τους έναν κατώτατο μισθό μέσω αυτών των διαπραγματεύσεων. Τα κράτη μέλη στα οποία οι συλλογικές διαπραγματεύσεις είναι διαθέσιμες σε λιγότερο από το 80% του εργατικού δυναμικού, θα πρέπει να λάβουν ενεργά μέτρα για την προώθηση αυτού του εργαλείου. Για να σχεδιάσουν την καλύτερη στρατηγική για το σκοπό αυτό, θα πρέπει να διαβουλεύονται με τους κοινωνικούς εταίρους και να ενημερώνουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα μέτρα που έχουν εγκριθεί.

Επιπλέον, θα απαγορεύεται ρητά η υπονόμευση των συλλογικών διαπραγματεύσεων ή των συλλογικών συμβάσεων για τον καθορισμό των μισθών. Οι εργαζόμενοι πρέπει να μπορούν να γίνουν μέλη μιας συνδικαλιστικής οργάνωσης και δεν μπορούν να εμποδίζονται να το κάνουν.

Οι εθνικές αρχές θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι εργαζόμενοι έχουν δικαίωμα αποζημίωσης, εάν παραβιάζονται τα δικαιώματά τους. Οι εργαζόμενοι πρέπει να αποζημιώνονται επαρκώς και να μπορούν να ανακτήσουν τυχόν οφειλόμενες αμοιβές. Οι εθνικές αρχές πρέπει επίσης να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων και των εκπροσώπων των συνδικαλιστικών οργανώσεων από την άδικη μεταχείριση του εργοδότη τους λόγω καταγγελίας που έχουν υποβάλει ή οποιασδήποτε άλλης διαδικασίας που κινείται για την επιβολή των δικαιωμάτων τους.

close menu