Χρηματοδοτήσεις

Εξονυχιστικές διασταυρώσεις σχεδιάζει η ΑΑΔΕ για αύξηση της εισπραξιμότητας το 2022

Εκτεταμένο σχέδιο ελέγχων για την αύξηση της εισπραξιμότητας και τη μείωση της φοροδιαφυγής, με την υγειονομική κρίση και τους περιορισμούς να εξακολουθούν να επηρεάζουν την οικονομική δραστηριότητα, σχεδιάζει για το 2022 η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Παράλληλα, όπως προκύπτει από το αναθεωρημένο επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΑΔΕ, θα πραγματοποιηθεί πλήθος διασταυρώσεων με στόχο τον εντοπισμό περιπτώσεων απόκρυψης φορολογητέας ύλης και αποφυγής πληρωμής φόρων, ενώ θα επεκταθούν οι αυτόματες κατασχέσεις για χρέη στην εφορία. Εξονυχιστικές θα είναι επίσης οι ηλεκτρονικές διασταυρώσεις και για τον εντοπισμό υπόχρεων οι οποίοι έχουν καταστρατηγήσει τις διατάξεις για τη χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων στο πλαίσιο των μέτρων περιορισμού των συνεπειών της πανδημίας.

Εως τα τέλη του μήνα θα ενεργοποιηθεί το σύστημα Eispraxis, που θα επιτρέπει την αυτόματη είσπραξη των χρεών. Το νέο σύστημα θα σκιαγραφεί το προφίλ του κάθε οφειλέτη καθώς θα αντλεί πληροφορίες για τα εισοδήματα και την περιουσιακή του κατάσταση με «όχημα» τα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ, το Taxis, το Taxisnet, το Icisnet, το Elenxis. Παράλληλα, θα αντλεί στοιχεία από τρίτους όπως Κτηματολόγιο και ΓΕΜΗ αλλά και από τις φορολογικές διοικήσεις των κρατών-μελών της ΕΕ. Με αυτόν τον τρόπο η  ΑΑΔΕ θα βλέπει ποιες είναι οι πραγματικές δυνατότητες πληρωμής των φορολογουμένων ώστε να προχωρούν ταχύτερα και πιο στοχευμένα οι κατασχέσεις σε όσους δεν ρυθμίζουν τα χρέη τους.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η επιστράτευση φοροελεγκτών οι οποίοι θα εφοδιαστούν με τάμπλετ ώστε να έχουν άμεση πρόσβαση στο προφίλ των ελεγχομένων και θα διενεργούν επιτόπιους ελέγχους εκδίδοντας αυτόματα σημείωμα με τα αποτελέσματα το ελέγχου.

Νέες ψηφιακές υπηρεσίες

Ταυτόχρονα η ΑΑΔΕ θα θέσει σε εφαρμογή νέες ψηφιακές υπηρεσίες, που θα βοηθήσουν τους φορολογούμενους στις συναλλαγές με την εφορία. Για πρώτη φορά θα υπάρχει δυνατότητα ψηφιακής έκδοσης φορολογικής ενημερότητας με αυτόματη παρακράτηση των οφειλών αλλά και ηλεκτρονικής υποβολής των δηλώσεων φόρου κληρονομιάς. Στις καινοτομίες περιλαμβάνεται και η δυνατότητα στους φορολογούμενους να πληρώνουν φόρους και τέλη με κάρτες  εξωτερικού.

Αναλυτικά, το αναθεωρημένο επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΑΔΕ προβλέπει:

Ανάπτυξη εφαρμογής ψηφιακής υποβολής δηλώσεων Φόρου Κληρονομιάς.

Ψηφιακή έκδοση φορολογικής ενημερότητας με παρακράτηση και βεβαίωσης οφειλής.

Διαδικασίες και ενέργειες για την αποδοχή καρτών εξωτερικού στις πληρωμές φορολογικών και τελωνειακών υποχρεώσεων.

Ψηφιακή Σφράγιση και Αποσφράγιση Οχημάτων άλλων χωρών.

Ανάπτυξη εφαρμογής κινητών συσκευών για πρόσβαση σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ.

Υλοποίηση Αυτοματοποιημένου συστήματος ενημέρωσης οφειλετών για τήρηση ρυθμίσεων.

Επέκταση του εύρους των ηλεκτρονικών κατασχέσεων και περαιτέρω αυτοματοποίησή τους (περιλαμβανομένης της ηλεκτρονικής άρσης και του περιορισμού κατασχέσεων).

Ανάπτυξη συστήματος αξιοποίησης καταγγελιών και πληροφοριών.

Ανάπτυξη στρατηγικής για τη διαχείριση οφειλών και ρυθμίσεων. Αξιολόγηση χαρτοφυλακίου οφειλών και ρυθμίσεων -ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά οφειλετών. Νέο πλαίσιο ενημέρωσης για τη τήρηση ρυθμίσεων. Προτεραιοποίηση λήψης αναγκαστικών μέτρων.

Εφαρμογή κινητών συσκευών για σάρωση πινακίδων κυκλοφορίας και έλεγχο ακινησίας.

Πιλοτική Ανάπτυξη εφαρμογής μερικού επιτόπιου ελέγχου μέσω tablets. Πρόσβαση στο προφίλ φορολογουμένου Ψηφιακή έκδοση Σημειώματος Διαπιστώσεων Ελέγχου στους επιτόπιους ελέγχους.

close menu