Έρευνες - Μελέτες

Eurostat: Μόλις 4% των ελληνικών επιχειρήσεων χρησιμοποιούσαν πέρυσι TN

Το αντίστοιχο ποσοστό στην ΕΕ ήταν διπλάσιο (8%) - Ωστόσο, στην Ελλάδα σημειώθηκε σημαντική αύξηση σε σχέση με το 2022 (2,6%), πολύ μεγαλύτερη απ’ ό,τι στην ΕΕ

Το 8% των επιχειρήσεων στην ΕΕ με 10 και πλέον εργαζόμενους χρησιμοποιούσε πέρυσι τεχνολογίες Tεχνητής Nοημοσύνης για τη διεξαγωγή της δραστηριότητάς τους.

Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, στην Ελλάδα το αντίστοιχο ποσοστό ήταν το μισό (4%), αλλά σημείωσε σημαντική αύξηση από το 2022 (2,6%), πολύ μεγαλύτερη απ’ ό,τι στην ΕΕ (όπου ήταν στο 7,6% το 2022).

Οι χώρες της ΕΕ με πιο διαδεδομένη τη χρήση της ΑΙ ήταν η Δανία (15,2%), η Φινλανδία (15,1%) και το Λουξεμβούργο (14,4%).

Τα χαμηλότερα ποσοστά είχαν η Ρουμανία (1,5%), η Βουλγαρία (3,6%) και η Πολωνία με την Ουγγαρία (3,7%).

Ο συνηθέστερος τύπος ΑΙ που χρησιμοποιούνταν πέρυσι στην ΕΕ ήταν ο αυτοματισμός διάφορων ροών εργασίας ή η βοήθεια στη λήψη αποφάσεων (AI-based software robotic process automation), με ένα ποσοστό 3%, ενώ ακολουθούσαν η ανάλυση γραπτών κειμένων (text mining, 2,9%) και η εκμάθηση μηχανών (για παράδειγμα το deep learning, 2,6%).

close menu