Έρευνες - Μελέτες

Eurostat: Αυξήθηκε ο όγκος του λιανικού εμπορίου τον Δεκέμβριο σε ετήσια βάση

Κατά 2% αυξήθηκε ο όγκος του λιανικού εμπορίου στην ευρωζώνη και κατά 2,6% στην ΕΕ τον Δεκέμβριο του 2021 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2020, σύμφωνα με τη Eurostat.

Σε σύγκριση με τον Νοέμβριο του 2021, ο εποχικά προσαρμοσμένος δείκτης του όγκου λιανικού εμπορίου υποχώρησε κατά 3% στην ευρωζώνη και κατά 2,8% στην ΕΕ, όταν τον Νοέμβριο το πρόσημο ήταν θετικό κατά 1% και 0,9% αντίστοιχα. Τον Δεκέμβριο του 2021 σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2020, ο ημερολογιακά προσαρμοσμένος δείκτης λιανικών πωλήσεων αυξήθηκε κατά 2,0% στη ζώνη του ευρώ και κατά 2,6% στην Ε.Ε. Ο μέσος όγκος λιανικού εμπορίου για όλο το 2021, σε σύγκριση με το 2020, αυξήθηκε κατά 5% στη ζώνη του ευρώ και κατά 5,5% στην ΕΕ.

Ετήσια σύγκριση

Στην ευρωζώνη τον Δεκέμβριο του 2021, σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2020, ο όγκος του λιανικού εμπορίου αυξήθηκε κατά 14,2% για τα καύσιμα αυτοκινήτων, κατά 3,1% για τα μη εδώδιμα προϊόντα, ενώ υποχώρησε κατά 1,1% για τα τρόφιμα, τα ποτά και τον καπνό. Στην ΕΕ, ο όγκος λιανικού εμπορίου αυξήθηκε κατά 13,1% για τα καύσιμα αυτοκινήτων, κατά 4,0% για τα μη εδώδιμα προϊόντα, ενώ υποχώρησε κατά 0,9% για τρόφιμα, ποτά και καπνό. Μεταξύ των κρατών – μελών για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, οι υψηλότερες ετήσιες αυξήσεις στον συνολικό όγκο λιανικού εμπορίου καταγράφηκαν στη Σλοβενία ​​(+44,1%), στη Λιθουανία (+16,2%) και στην Εσθονία (+12,6%). Οι μεγαλύτερες μειώσεις παρατηρήθηκαν στην Ιρλανδία (-3,2%), την Ισπανία και τη Φινλανδία (και οι δύο -3,0%).

Μηνιαία σύγκριση

Στην ευρωζώνη τον Δεκέμβριο του 2021, σε σύγκριση με τον Νοέμβριο του 2021, ο όγκος του λιανικού εμπορίου μειώθηκε κατά 5,2% για τα μη εδώδιμα προϊόντα και κατά 0,3% για τα τρόφιμα, τα ποτά και τον καπνό, ενώ αυξήθηκε κατά 0,1% για τα καύσιμα αυτοκινήτων. Στην ΕΕ, ο όγκος του λιανικού εμπορίου μειώθηκε κατά 5,0% για τα μη εδώδιμα προϊόντα και κατά 0,2% για τα τρόφιμα, τα ποτά και καπνού, ενώ παρέμεινε σταθερή για τα καύσιμα αυτοκινήτων. Μεταξύ των κρατών – μελών, οι μεγαλύτερες μηνιαίες μειώσεις του συνολικού όγκου λιανικού εμπορίου καταγράφηκαν στην Ολλανδία (-9,2%), στην Ισπανία (-5,7%) και στη Γερμανία (-5,5%). Οι υψηλότερες αυξήσεις σημειώθηκαν στη Λετονία (+7,2%), στη Σλοβενία ​​(+2,1%), στη Βουλγαρία και στην Ουγγαρία (+1,0% και οι δύο).

close menu