Τράπεζες

Εθνική Τράπεζα: Οργανικά κέρδη μετά φόρων 855 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο

Το Γ' τρίμηνο 2023, η Τράπεζα συνέχισε να καταγράφει εντυπωσιακά αποτελέσματα, σημειώνοντας υψηλές επιδόσεις σε όλους τους τομείς δραστηριοτήτων της

Οργανικά κέρδη μετά φόρων ύψους 855 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο 2023 και 346 εκατ. ευρώ στο Γ’ τρίμηνο 2023 ανακοίνωσε σήμερα η Εθνική Τράπεζα.

Σε δηλώσεις του ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας, Παύλος Μυλωνάς αναφέρει: «Η παρούσα οικονομική συγκυρία στην Ελλάδα είναι ιδιαίτερα θετική. Η οικονομική δραστηριότητα παραμένει ισχυρή, παρά την επιβράδυνση — εξαιτίας της σύσφιξης της νομισματικής πολιτικής — στην Ευρωζώνη, τον βασικό εμπορικό εταίρο της χώρας, αλλά και τις αρνητικές επιπτώσεις από τις πλημμύρες στην κεντρική Ελλάδα. Οι πρόσφατες αναβαθμίσεις της Ελλάδας στην επενδυτική βαθμίδα συνιστούν αναγνώριση των προσπαθειών που έχουν καταβληθεί για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, τη σημαντική δημοσιονομική προσαρμογή, καθώς και την πολιτική δέσμευση για τη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων.

Αυτή η θετική συγκυρία προσελκύει τόσο εγχώριες όσο και ξένες επενδύσεις.

Μέσα σε αυτό το ευνοϊκό περιβάλλον, σε συνδυασμό με το συνεχιζόμενο πρόγραμμα μετασχηματισμού της και επωφελούμενη από τα εγγενή συγκριτικά πλεονεκτήματά της, η Εθνική ξεχώρισε. Το Γ’ τρίμηνο 2023, η Τράπεζα συνέχισε να καταγράφει εντυπωσιακά αποτελέσματα, σημειώνοντας υψηλές επιδόσεις σε όλους τους τομείς δραστηριοτήτων της, με αφετηρία τον ισχυρό ισολογισμό της. Η διατήρηση της ανοδικής τάσης των οργανικών εσόδων συνδυάστηκε με την λιτή διαχείριση των λειτουργικών δαπανών και τη σημαντική βελτίωση της ποιότητας του δανειακού χαρτοφυλακίου. Με τα αποτελέσματα να βελτιώνονται σημαντικά σε κάθε τρίμηνο του 2023, τα οργανικά κέρδη μετά από φόρους αυξήθηκαν στα Euro0,9 δισ. το εννεάμηνο, με το δείκτη απόδοσης ιδίων κεφαλαίων (core RoTE) να ανέρχεται σε 18%.

Η ισχυρή κερδοφορία είχε ως αποτέλεσμα τη σημαντική ενίσχυση των κεφαλαιακών δεικτών, οι οποίοι αυξήθηκαν κατά 60μ.β σε τριμηνιαία βάση και 220μ.β. από την αρχή του έτους, οδηγώντας τον δείκτη CET1 κοντά στο 18% και τον Συνολικό Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας άνω του 20%. Το πλεόνασμα κεφαλαίου προσφέρει στην Τράπεζα σημαντική στρατηγική ευελιξία, συμπεριλαμβανομένης της μελλοντικής διανομής κεφαλαίου στους μετόχους.

Τα σημαντικά πλεονεκτήματα του ισολογισμού μας εξακολουθούν να μας διαφοροποιούν. Παρά την ταχεία αύξηση των επιτοκίων, η πιστωτική επέκταση παρέμεινε υγιής, σημειώνοντας αύξηση κατά 5% σε ετήσια βάση, αντανακλώντας την ισχυρή ζήτηση επιχειρηματικών δανείων. Επιπλέον, η Τράπεζα δεν αντιμετώπισε καθαρές εισροές Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων κατά το 3ο τρίμηνο, ενώ συμπεριλαμβανομένης της τελευταίας συναλλαγής μας, ο δείκτης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων στην Ελλάδα μειώθηκε στο 3,6% και σε 1 δισ. ευρώ περίπου, ή 0,1 δισ. ευρώ μετά από προβλέψεις. Εξίσου σημαντικό είναι το γεγονός ότι η ρευστότητα της Τράπεζας, βασιζόμενη στη σταθερή καταθετική βάση, παρέμεινε ισχυρή, με την πλεονάζουσα ρευστότητα να αυξάνεται περαιτέρω.

Η Τράπεζα σκοπεύει να αξιοποιήσει αυτή την ευνοϊκή συγκυρία για να επιταχύνει τον Μετασχηματισμό της. Βασική επιδίωξη είναι η ολοκλήρωση της επιτυχημένης στρατηγικής μας στον τομέα της Ψηφιακής Τραπεζικής και των συστημάτων Πληροφορικής. Μέσω αυτής, η Τράπεζα έχει διευρύνει σημαντικά τα ανταγωνιστικά της πλεονεκτήματα όσον αφορά στην αποτελεσματικότητα και στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών της. Τα ανωτέρω, σε συνδυασμό με την ισχυρή πελατειακή μας βάση, η οποία αντικατοπτρίζει την εμπιστοσύνη των πελατών, την οποία έχει κερδίσει η Εθνική με την πάροδο δεκαετιών, αποτελούν σημαντικά εφόδια για το μέλλον, διασφαλίζοντας ότι θα παραμείνουμε η Τράπεζα Πρώτης Επιλογής.»

close menu