Έργα - Εγκαταστάσεις

Έργο ενεργειακής απόδοσης για την ΕΚΟ ανέλαβε η SingularLogic

Η ΕΚΟ ΑΒΕΕ, μέλος του Ομίλου HELLENiQ ENERGY, ανέθεσε στη SingularLogic, μέλος του Ομίλου Space Hellas, την υλοποίηση έργου μέτρησης και παρακολούθησης της ενεργειακής απόδοσης των εγκαταστάσεων και ιδιολειτουργούμενων πρατηρίων, στο πλαίσιο υποστήριξης του Συστήματος Ενεργειακής Διαχείρισης ISO 50001:2018 που εφαρμόζει.

Το έργο περιλαμβάνει μελέτη, προμήθεια και εγκατάσταση μετρητικού εξοπλισμού σε 20 εγκαταστάσεις αποθήκευσης / διακίνησης καυσίμων και σταθμών ανεφοδιασμού αεροσκαφών, στα κεντρικά γραφεία και σε 158 πρατήρια καυσίμων του δικτύου ΚΑΛΥΨΩ. Επίσης περιλαμβάνει υπηρεσίες παραμετροποίησης και πρόσβασης σε Cloud IoT πλατφόρμα για την on-line παρακολούθηση του ενεργειακού προφίλ των παραπάνω εγκαταστάσεων, διασύνδεση της πλατφόρμας με τα συστήματα της ΕΚΟ, υποστήριξη του έργου, καθώς και εκπαίδευση των χρηστών και των διαχειριστών.

Η SingularLogic έχοντας τη συνολική ευθύνη υλοποίησης του έργου, θα συνεργαστεί με τη Sρace Hellas για την εγκατάσταση του μετρητικού εξοπλισμού, καθώς και με τη SenseOne, επίσης εταιρεία του Ομίλου Sρace Hellas, για την παρακολούθηση του ενεργειακού προφίλ των εγκαταστάσεων και των πρατηρίων της ΕΚΟ με τη λύση EnergySense, η οποία βασίζεται στην Cloud SenseOne IoT Platform.

Με την ολοκλήρωση του έργου, η ΕΚΟ ΑΒΕΕ θα έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο, τόσο την παραγωγή ρεύματος μέσω των φωτοβολταϊκών συστημάτων που έχει ήδη εγκατεστημένα, όσο και τις καταναλώσεις ηλεκτρικής ενέργειας των πρατηρίων και των εγκαταστάσεών της. Επιπρόσθετα, αξιοποιώντας την καινοτομία και τον ψηφιακό μετασχηματισμό, στοχεύει να επεκτείνει τη λύση EnergySense στο σύνολο των ιδιολειτουργούμενων πρατηρίων καυσίμων και εγκαταστάσεών της, στο πλαίσιο της στρατηγικής του Ομίλου HELLENiQ ENERGY για χαμηλές εκπομπές άνθρακα και βιώσιμη ανάπτυξη.

Η εμπειρία, η τεχνογνωσία και η εξειδίκευση της SingularLogic, στην υλοποίηση έργων στους κλάδους καυσίμων και ενέργειας, σε συνδυασμό με τη συμπληρωματικότητα και τη δυναμική των εταιρειών του Ομίλου Sρace Hellas, αποτελούν εγγύηση για την επιτυχή ολοκλήρωση του πολυδιάστατου αυτού έργου.

close menu