Οικονομία

Έρχεται το νέο πρόσωπο του Taxis

Σχεδιάζεται πλήρης ψηφιακός μετασχηματισμός και αντικατάσταση των Taxis, Taxisnet και Elenxis από ένα νέο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα φορολογίας

Hταν Πέμπτη 5 Μαρτίου 1998 όταν η τότε πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών εγκαινίασε στην Εφορία Μοσχάτου την έναρξη της εφαρμογής του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος Taxis.

Ενός συστήματος που έμελλε να μπει για τα καλά στη ζωή εκατομμυρίων φορολογουμένων αλλά και φοροφυγάδων και το οποίο βοήθησε σημαντικά να απλοποιηθούν οι φορολογικές διαδικασίες, οι πολίτες και οι επιχειρήσεις να μπορούν να πραγματοποιούν συναλλαγές με την Εφορία εξ αποστάσεως, ενώ το «πουλόβερ» της φορολογικής «ασυλίας» που κάποιοι νόμιζαν ότι είχαν μέχρι τότε γιατί πολύ απλά μπορούσαν να κρύβουν εισοδήματα χωρίς κανείς να μπορέσει να τους εντοπίσει άρχισε σιγά-σιγά να ξηλώνεται.

Χρηματοδότηση

Είκοσι πέντε χρόνια μετά, το Taxis έχει περάσει σε μια νέα εποχή, ενώ η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και ο διοικητής της κ. Γιώργος Πιτσιλής αξιοποιώντας τη χρηματοδότηση που προσφέρει το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας μετά και την υπογραφή σχετικής απόφασης από τον πρώην αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών κ. Θεόδωρο Σκυλακάκη προχωρά στον πλήρη ψηφιακό μετασχηματισμό και αντικατάσταση των Taxis, Taxisnet και Elenxis από ένα νέο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα φορολογίας της ΑΑΔΕ το οποίο θα βασίζεται και στις απεριόριστες δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης αλλά και των σύνθετων αλγορίθμων που βγάζουν φορολογικά «λαβράκια».

Το σημαντικότερο όμως είναι ότι μέσω των νέων συστημάτων και της τεχνητής νοημοσύνης θα εντοπίζονται περιπτώσεις εκτεταμένης φοροδιαφυγής, ενώ μπορεί να αποτελέσουν βασικό εργαλείο ώστε μελλοντικά να σταματήσουν να εφαρμόζονται τα τεκμήρια, καθώς όλα τα κρυφά εισοδήματα θα μπορούν να εντοπιστούν μέσω ειδικών διασταυρώσεων.

Το χρονοδιάγραμμα

Ειδικότερα, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που προβλέπεται στην απόφαση ένταξης του έργου στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, θα πρέπει έως τα τέλη του 2025 να παραδοθούν όλες οι απαιτούμενες μελέτες έργων, ο πλήρης επανασχεδιασμός και η υλοποίηση της βάσης δεδομένων, η παροχή διεπαφών δεδομένων και η ανάπτυξη υποσυστημάτων, όπως είναι για παράδειγμα το φορολογικό μητρώο του λογιστικού συστήματος. Μάλιστα, το συγκεκριμένο έργο ενισχύει την ικανότητα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της ως πλήρως ανεξάρτητης αρχής.

Επίσης, η αντικατάσταση των τριών βασικών συστημάτων (Taxis, Taxisnet & Elenxis) με νέα σύγχρονα συστήματα και ο παράλληλος ο επιχειρησιακός εκσυγχρονισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων αναμένεται να συμβάλουν στην παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών προς τους συναλλασσομένους και της φοροδιαφυγής, στην παροχή της δυνατότητας αποτελεσματικότερης και αποδοτικότερης εργασίας των στελεχών της ΑΑΔΕ, καθώς και στη συμπίεση του διοικητικού κόστους.

Ανασχεδιασμός

Παράλληλα, θα δοθεί η δυνατότητα επανεξέτασης των υφιστάμενων επιχειρησιακών διαδικασιών, έτσι ώστε αυτές να αναθεωρηθούν και να απλοποιηθούν. Επιπλέον, πέρα από τον εκσυγχρονισμό του περιβάλλοντος ανάπτυξης, την υλοποίηση νέων λειτουργικοτήτων και λύσεων, και την ενσωμάτωση στο έργο νέων τεχνολογιών ανάπτυξης, το έργο στοχεύει στον ανασχεδιασμό και στην ενοποίηση των βάσεων δεδομένων, στην προσαρμογή στις σημερινές δομές, στην απλούστευση των διαδικασιών αλλά και στο γενικότερο αίτημα πολιτών και επιχειρήσεων, που έγκειται στην παροχή βελτιωμένων και εξατομικευμένων υπηρεσιών από την ΑΑΔΕ.

Τα λειτουργικά πεδία πάνω στα οποία θα κινηθούν οι νέες εφαρμογές της ΑΑΔΕ για την επίτευξη των παραπάνω στόχων είναι μεταξύ άλλων τα εξής: «Μητρώο Φορολογουμένων», «Μητρώο Κινητών και Ακινήτων Στοιχείων Περιουσίας», «Υπηρεσίες Δηλώσεων Φορολογουμένων, Βεβαίωση Φόρου και Πληρωμές», «Λογιστική», «Εικόνα Φορολογουμένου», «Γνωστοποιήσεις – Κοινοποιήσεις», «Συμμόρφωση», «Ανάθεση και Διαχείριση Υποθέσεων», «Ανάλυση Κινδύνων», « Υποστήριξη Ελέγχων και Επιτόπιων Ελέγχων», «Δημιουργία Αναφορών και Διαμόρφωση Πολιτικών Συμμόρφωσης», «Μητρώο Ηλεκτρονικών Μέσων Φορολογουμένου».

Σε πρώτη φάση, και συγκεκριμένα έως τα τέλη του 2025, θα πρέπει να παραδοθούν εγκατεστημένα τα νέα λογισμικά που θα περιλαμβάνουν ανανεωμένες εφαρμογές για το Μητρώο Φορολογουμένων, το Μητρώο Κινητών και Ακινήτων Στοιχείων Περιουσίας, την Εικόνα Φορολογουμένου, οι Γνωστοποιήσεις – Κοινοποιήσεις καθώς και οι Υπηρεσίες Δηλώσεων Φορολογουμένων, Βεβαίωση φόρου και Πληρωμές για δύο μεγάλες κατηγορίες φόρων όπως είναι ο Φόρος Εισοδήματος και ο ΕΝΦΙΑ, κ.τ.λ.

Η δεύτερη φάση

Μετά το 2025 και έως τα τέλη του 2028 θα τεθεί σε εφαρμογή η δεύτερη και τελική φάση του έργου όπου αναμένονται, αν έχει ολοκληρωθεί το Μητρώο Ηλεκτρονικών Μέσων Φορολογουμένων, η προηγμένη επιλογή υποθέσεων για έλεγχο, η ανάθεση και διαχείριση υποθέσεων καθώς και άλλες σημαντικές ηλεκτρονικές εφαρμογές. Σημειώνεται ότι η πρώτη φάση του έργου θα χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και η δεύτερη φάση από το ΕΣΠΑ 2021-2027.

Οπως επισημαίνουν αρμοδίως, μέσω του νέου Taxis θα υπάρξει ενσωμάτωση και αξιοποίηση υφιστάμενων εφαρμογών και υπηρεσιών, όπως είναι το EISPRAXIS, το σύστημα myDATA, το myPROPERTY, το μητρώο πλοίων, κ.λπ. Επίσης, το νέο σύστημα θα πρέπει να αξιοποιεί και να διαλειτουργεί με τα τρέχοντα συστήματα της ΑΑΔΕ, να παρέχει τη δυνατότητα διασύνδεσης με νέα μελλοντικά συστήματα ή συστήματα τρίτων φορέων, όπως για παράδειγμα τα ΟΠΣ Ανθρωπίνου Δυναμικού, Κεντρικού Συστήματος Διαχείρισης Εγγράφων, Κτηματολόγιο, κ.λπ., τα οποία θα αλληλεπιδρούν με τα δομικά στοιχεία του νέου συστήματος φορολογίας.

Το σύστημα «Βεβαίωση Φόρου και Πληρωμές» θα δίνει τη δυνατότητα στον φορολογούμενο να βεβαιώνει προσυμπληρωμένες φόρμες, είτε να συμπληρώνει φόρμες που παρέχονται από το σύστημα. Το σύστημα θα προβαίνει σε διασταύρωση από τρίτες πηγές εφόσον ενδείκνυται, θα εκτελεί υπολογισμούς φόρου, προσαυξήσεων ή προστίμων και συμψηφισμών, θα βεβαιώνει την υποχρέωση ή την επιστροφή φόρου και θα εκδίδει εκκαθαριστικά.

Ανάλυση κινδύνου

Το νέο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα φορολογίας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων θα προχωρά σε ανάλυση κινδύνου σε πραγματικό χρόνο, θα υποστηρίζει απομακρυσμένους ή επιτόπιους ελέγχους με συλλογή στοιχείων από πολλές πηγές πληροφόρησης, ενώ μέσω του Μητρώου Ηλεκτρονικών Μέσων Φορολογουμένου θα μπορεί ανά πάσα ώρα και στιγμή να διαπιστώνουν οι Αρχές αν οι φορολογικοί μηχανισμοί, τα POS, τα ταξίμετρα, οι πάροχοι ηλεκτρονικής τιμολόγησης αλλά και τα πληροφοριακά συστήματα λογιστών και φοροτεχνικών πληρούν τις προδιαγραφές και είναι δηλωμένα και συνδεδεμένα με τα μητρώα της Εφορίας.

πηγή: tovima.gr

close menu