Πληροφορική

Epsilon Net: Με αύξηση ρεκόρ 59,5% στα κέρδη και 47% στον τζίρο έκλεισε το πρώτο τρίμηνο του 2023

Ο Όμιλος Εταιριών EPSILON NET, συνέχισε με επιτυχία και το 1ο τρίμηνο του 2023, την εφαρμογή του επιχειρηματικού του σχεδιασμού, με αποτέλεσμα τη σημαντική αύξηση των οικονομικών μεγεθών του, η οποία αποτυπώνει την κυρίαρχη θέση του στον τομέα του Business Software.

Ο Κύκλος Εργασιών του Ομίλου αυξήθηκε κατά 47,04% στα 20,7 εκατ. ευρώ, τα Καθαρά Κέρδη προ φόρων κατά 59,55% στα 6,42 εκατ. ευρώ, ενώ ταυτόχρονα επιτεύχθηκε σημαντική βελτίωση του περιθωρίου (margin) EBITDA το οποίο διαμορφώθηκε στο 35,93% επί του Κύκλου Εργασιών έναντι του 33,39% του 1ου τριμήνου του 2022.

Οπως αναφέρει ο όμιλος, το εντυπωσιακό ποσοστό αύξησης στα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου, προήλθε τόσο από το σημαντικό ρυθμό οργανικής ανάπτυξης (άνω του 76%), όσο και από τη συμβολή στοχευμένων εξαγορών που επιτάχυναν τον στρατηγικό στόχο της Διοίκησης του Ομίλου για προϊόντα και υπηρεσίες «all in one solution», συνεχή διεύρυνση μεριδίου αγοράς και επίτευξη υψηλών επιδόσεων τελικής κερδοφορίας

Κατά το 1ο τρίμηνο του 2023, τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου ενισχύθηκαν στα 63,61 εκατ. ευρώ, ενώ τα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα ανήλθαν σε 28,97 εκατ. ευρώ. Ο Όμιλος, παρόλες τις επενδύσεις που πραγματοποίησε τη συγκεκριμένη περίοδο, όπως η εξαγορά της εταιρίας ΟΡΟΣΗΜΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε., αύξησε τον αρνητικό καθαρό δανεισμό στα 10,7 εκατ. ευρώ (ενώ στον υπολογισμό του αρνητικού δανεισμού δεν έχει συμπεριληφθεί ποσό 3,18 εκατ. ευρώ, που έχει επενδυθεί σε τίτλους σταθερής απόδοσης, αυξάνοντας περαιτέρω τα τελικά καθαρά διαθέσιμα).

Προοπτικές για το 2023
Η Διοίκηση εκτιμά για το 2023, ότι τόσο η μητρική εταιρεία όσο και οι θυγατρικές του Ομίλου θα συνεχίσουν να διαδραματίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο στον ψηφιακό μετασχηματισμό του ιδιωτικού τομέα της ελληνικής οικονομίας. Στόχος του Ομίλου είναι να επεκτείνει περαιτέρω την ευρεία αποδοχή του χαρτοφυλακίου των προϊόντων και των υπηρεσιών του και να πετύχει σημαντική αύξηση του Κύκλου Εργασιών και της πελατειακής βάσης μέσω της οργανικής ανάπτυξης και των νέων εξαγορών που έχουν προγραμματισθεί για το 2023.

Η Διοίκηση του Ομίλου εκτιμά, ότι με βάση την επιτυχημένη εκτέλεση του επιχειρηματικού σχεδίου το 2022 , τα θετικά αποτελέσματα του Α’ Τριμήνου του 2023, τα αναμενόμενα οφέλη από την στρατηγική συνεργασία με την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ και το δυναμικό πρόγραμμα εξαγορών, έχουν τεθεί οι βάσεις για τον νέο αναπτυξιακό κύκλο του Ομίλου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για την περίοδο 2023-2025.

TAGS:

Οικονομικά αποτελέσματα

close menu