Οικονομία

Επίδομα παιδιού: Ανοίγει η πλατφόρμα για αιτήσεις – Έως 1.680 ευρώ το χρόνο

Aνοίγει την Παρασκευή 31 Μαΐου 2024 η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 για το επίδομα παιδιού, που αφορά 800.000 οικογένειες που πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια, ενώ παράλληλα θα πληρωθεί και η δόση του δεύτερου διμήνου, Μάρτιος- Απρίλιος 2024. Οι δικαιούχοι του επιδόματος παιδιού μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους στην πλατφόρμα της ΗΔΙΚΑ, www.idika.gr ή μέσω του διαδικτυακού τόπου, www.opeka.gr με την χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης στο Taxisnet.

Το δικαιούμενο ποσό θα υπολογιστεί βάσει των εξαρτώμενων τέκνων που θα δηλωθούν στην αίτηση Α21 έτους 2024 και του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος που οι δικαιούχοι είχαν το φορολογικό έτος 2022. Μετά την υποβολή της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος τρέχοντος έτους, θα λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του δικαιούμενου ποσού τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2023, με αποτέλεσμα όσοι γονείς και κηδεμόνες έχουν σημαντικές αλλαγές στη φορολογική τους δήλωση να κινδυνεύουν να χάσουν το επίδομα.

Μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης το ποσό του επιδόματος επανυπολογίζεται αυτόματα πριν από κάθε πληρωμή, με βάση το εισόδημα και δεν απαιτείται υποβολή εκ νέου αίτησης Α21. Υπενθυμίζεται ότι το ποσό της ενίσχυσης ανέρχεται:

Για το πρώτο και δεύτερο παιδί: 70 ευρώ, 42 ευρώ, 28 ευρώ.
Για το τρίτο και κάθε επόμενο παιδί: 140 ευρώ, 84 ευρώ και 56 ευρώ.

Κριτήρια υπαγωγής και «κόφτες»
Επισημαίνεται ότι, μεταξύ των προϋποθέσεων που θα ελέγχονται για τη χορήγηση του επιδόματος παιδιού είναι: η φοίτηση των εξαρτώμενων τέκνων στην
υποχρεωτική εκπαίδευση – από το προ νήπιο έως και το Γυμνάσιο – καθώς και η επάρκεια φοίτησης.

Στην αίτηση Α21 πρέπει να καταχωρηθούν απαραιτήτως στα σχετικά πεδία:

τα στοιχεία της Σχολικής Μονάδας,
η τάξη και ο Αριθμός Μητρώου του τέκνου που φοιτά στην υποχρεωτική εκπαίδευση.
Εάν διασταυρωθούν όλα τα στοιχεία του/της μαθητή/τριας, η αίτηση μπορεί να προχωρήσει κανονικά. Εάν δεν διασταυρωθούν εμφανίζεται σχετική επισήμανση και ο αιτών καλείται να επισυνάψει στην ηλεκτρονική αίτηση Α21 το απαραίτητο δικαιολογητικό.

Για να ολοκληρωθεί η αίτηση πρέπει να υποβληθεί οριστικά και να έχει εγκριθεί. Αίτηση που έχει αποθηκευτεί προσωρινά θεωρείται μη υποβληθείσα και δεν λαμβάνεται υπόψη.

close menu