Οικονομία

ΕΛΣΤΑΤ: Κατά 49,5% αυξήθηκε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου τον Απρίλιο

Σημαντική αύξηση της τάξης του 49,5% σημείωσε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου της χώρας τον Απρίλιο εφέτος, καθώς η αύξηση της αξίας των εισαγωγών ήταν κατά περίπου 8 μονάδες μεγαλύτερη από εκείνη των εξαγωγών.

Ειδικότερα, από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τις εμπορευματικές συναλλαγές προκύπτουν τα εξής:

Η συνολική αξία των εισαγωγών- αφίξεων, ανήλθε στο ποσό των 6.854,1 εκατ. ευρώ έναντι 5.033,6 εκατ. ευρώ τον Απρίλιο 2021, παρουσιάζοντας αύξηση 36,2% (χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 888,3 εκατ. ευρώ ή 23,2%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 883,4 εκατ. ευρώ ή 23,2%).

Η συνολική αξία των εξαγωγών- αποστολών, ανήλθε στο ποσό των 4.106,6 εκατ. ευρώ έναντι 3.195,8 εκατ. ευρώ τον Απρίλιο 2021, παρουσιάζοντας αύξηση 28,5% (χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 305,7 εκατ. ευρώ ή 12,7%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 305,3 εκατ. ευρώ ή 12,7%).

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ανήλθε σε 2.747,5 εκατ. ευρώ έναντι 1.837,8 εκατ. ευρώ τον Απρίλιο 2021, παρουσιάζοντας αύξηση 49,5% (χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 582,6 εκατ. ευρώ ή 41,1%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 578,1 εκατ. ευρώ ή 41,1%).

Το α’ τετράμηνο εφέτος, η συνολική αξία των εισαγωγών- αφίξεων ανήλθε στο ποσό των 27.024,9 εκατ. ευρώ έναντι 18.563,8 εκατ. ευρώ το ίδιο διάστημα του 2021, παρουσιάζοντας αύξηση 45,6% (χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 4.434,3 εκατ. ευρώ ή 30,7%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 4.411,0 εκατ. ευρώ ή 30,7%).

Η συνολική αξία των εξαγωγών- αποστολών ανήλθε στο ποσό των 15.723,8 εκατ. ευρώ έναντι 11.979,9 εκατ. ευρώ το α’ τετράμηνο του 2021, παρουσιάζοντας αύξηση 31,3% (χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 1.920,1 εκατ. ευρώ ή 21,2%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 1.910,9 εκατ. ευρώ ή 21,1%).

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ανήλθε σε 11.301,1 εκατ. ευρώ έναντι 6.583,9 εκατ. ευρώ το α’ τετράμηνο του 2021, παρουσιάζοντας αύξηση 71,6% (χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 2.514,2 εκατ. ευρώ ή 46,8%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 2.500,1 εκατ. ευρώ ή 46,8%).

close menu