Διεθνή

ΕΕ: Στο 13% το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων

Στην ΕΕ οι γυναίκες εξακολουθούν να αμείβονται λιγότερο από τους άνδρες για ίση εργασία. Το μέσο μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων στην ΕΕ είναι 13%. Αυτό σημαίνει ότι για κάθε 1 ευρώ που κερδίζει ένας άνδρας, μια γυναίκα κερδίζει 0,87 ευρώ.

Οι γυναίκες θα πρέπει να δουλέψουν 1,5 μήνα παραπάνω κατά μέσο όρο για να καλύψουν τη μέση μισθολογική διαφορά. Η πρόοδος που σημειώνεται είναι σταθερή αλλά πολύ αργή, καθώς το χάσμα έχει μειωθεί κατά 2,8% την τελευταία 10ετία.

Φέτος, η 15η Νοεμβρίου ήταν η Ευρωπαϊκή Ημέρα Ισότητας των Αμοιβών.

Ενόψει αυτής της συμβολικής ημέρας, η Αντιπρόεδρος Αξιών και Διαφάνειας Βιέρα Γιούροβα και η Επίτροπος Ισότητας Χέλενα Ντάλι δήλωσαν:

«Ίση αμοιβή για ίση εργασία: πρόκειται για θεμελιώδη αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αδικία του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των φύλων δεν μπορεί να αρθεί αν δεν μεταβληθούν οι διαρθρωτικές ανισορροπίες της κοινωνίας. Γι’ αυτόν τον λόγο η Επιτροπή έχει εντείνει σημαντικά τις προσπάθειές της για την ισότητα των φύλων και για την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της μισθολογικής ανισότητας. Πρέπει να ενδυναμώσουμε τις γυναίκες ώστε να μπορέσουν να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους.

Ωστόσο, λείπει ένα σημαντικό κομμάτι του παζλ: η μισθολογική διαφάνεια. Καλούμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να εγκρίνουν αμελλητί την πρότασή μας για οδηγία σχετικά με τη μισθολογική διαφάνεια».

close menu