Εκδηλώσεις

Διοργάνωση του 12ου INTERNATIONAL HPC SUMMER SCHOOL 2022 στην Αθήνα

Το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε. – GRNET), ανακοινώνει την έναρξη του 12ου INTERNATIONAL HPC SUMMER SCHOOL 2022, που λαμβάνει χώρα από 19 έως και 24 Ιουνίου στην Αθήνα, υπό την αιγίδα του PRACE (Partnership for Advanced Computing in Europe).  Κατά τη διάρκεια του Summer School, επιλεγμένοι μεταπτυχιακοί φοιτητές και μεταδιδακτορικοί επιστήμονες υπολογιστικών επιστημών από ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα του Καναδά, της Ευρώπης, της Ιαπωνίας και των Ηνωμένων Πολιτειών, που τους δίνεται η ευκαιρία να συμμετάσχουν, θα εξοικειωθούν με τις τεχνολογίες υπολογιστών πολύ υψηλών επιδόσεων (HPC – High Performance Computing) και με μεθόδους ανάλυσης μεγάλων δεδομένων (Big Data Analytics) με εφαρμογή σε πληθώρα επιστημονικούς κλάδους. Ταυτόχρονα, το Summer School θα ενθαρρύνει την δικτύωση μεταξύ των συμμετεχόντων, θα τους παρέχει προηγμένη επιστημονική καθοδήγηση, θα διευκολύνει τις ανταλλαγές επιστημόνων σε διεθνές επίπεδο, διευρύνοντας τις επιλογές σταδιοδρομίας τους.

Το International HPC Summer School χρηματοδοτείται και συνδιοργανώνεται από το PRACE, καθώς και τα ιδρύματα: Extreme Science and Engineering Discovery Environment (XSEDE), RIKEN Center for Computational Science (R-CCS) και SciNet HPC.

Η διοργάνωση του International HPC Summer School υποστηρίζεται από το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε. – GRNET), που αποτελεί Κέντρο Εκπαίδευσης (Training Center) και Εταίρο (Partner) του PRACE.

Περισσότερες πληροφορίες για το 12ο INTERNATIONAL HPC SUMMER SCHOOL 2022 και αναλυτικό πρόγραμμα: https://ss22.ihpcss.org.

close menu