Οικονομία

Διακοπή εργασιών με λίγα κλικ – Τον Ιούνιο η νέα πλατφόρμα της ΑΑΔΕ

Την δυνατότητα να προχωρήσουν σε διακοπή εργασιών με λίγα κλικ μέσα από την νέα της πλατφόρμα που θα παρουσιαστεί τον Ιούνιο, θα δώσει η ΑΑΔΕ. Η διαδικασία αφορά σε υποβολή εμπροθέσμων αιτήσεων δηλώσεων μεταβολών ή διακοπής εργασιών, ήτοι εντός της προθεσμίας των τριάντα ημερών από τη μεταβολή ή τη διακοπή των εργασιών, σύμφωνα με σχετική απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων. Ο έλεγχος των δηλώσεων που θα υποβάλλονται στην πλατφόρμα εμπρόθεσμα, δηλαδή εντός 30 ημερών από την ημερομηνία του πραγματικού χρόνου παύσης εργασιών, θα ολοκληρώνεται σε χρόνο εξπρές χωρίς καμία ταλαιπωρία για την επιχείρηση ή τον επαγγελματία.

Στις περιπτώσεις εκπρόθεσμων δηλώσεων το σύστημα θα πραγματοποιεί ελέγχους για να εντοπίσει συναλλαγές που έγιναν μετά την ημερομηνία που έχει δηλώσει ο επαγγελματίας ως ημερομηνία διακοπής εργασιών, τυχόν νέες φορολογικές υποχρεώσεις, ή μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων. Μόνο αφού ολοκληρωθεί ο σχετικός έλεγχος και διαπιστωθεί ότι δεν υπάρχει κάποια έκνομη δραστηριότητα, θα γίνεται παύση εργασιών.

Τα φυσικά πρόσωπα, τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες, εφόσον δεν έχουν στην κατοχή τους πάγια περιουσιακά στοιχεία ή εμπορεύσιμα, δύνανται να υποβάλλουν αίτηση δήλωση διακοπής εργασιών.

Και σήμερα η διαδικασία μπορεί να ξεκινήσει με ψηφιακά βήματα με υποβολή αίτησης στην ΑΑΔΕ αλλά στη συνέχει ελεγκτής της εφορίας καλείται να διαπιστώσει εάν τηρούνται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

η συνέχεια εδώ

TAGS:

close menu