Έργα - Διαγωνισμοί

Διαγωνισμός ψηφιοποίησης του πολιτιστικού του αποθέματος από το ΕΒΕΠ

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς προχώρησε στην προκήρυξη διαγωνισμού για τη δημιουργία, ανάδειξη και αξιοποίηση του ψηφιακού πολιτιστικού του αποθέματος. Αντικείμενο του έργου είναι η οργάνωση, τεκμηρίωση, ψηφιοποίηση, διαχείριση και προβολή του πολιτιστικού και επιστημονικού περιεχομένου που διαθέτει το Επιμελητήριο. Το ήδη υπάρχον ψηφιοποιημένο και τεκμηριωμένο υλικό είναι πολύ περιορισμένο και επομένως η ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση του αρ-χείου έχει κεντρική πολιτιστική σημασία, καθώς με αυτό τον τρόπο θα επιτραπεί η διάσωση, η αξιοποίηση και η προβολή των σχετικών αρχείων που διαθέτει. Στο πλαίσιο της πράξης εντάσσεται και η ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών και εφαρμογών επαυξημένης και εικονικής πραγματικότητας με σκοπό τη η διάθεση του υλικού στους ειδικούς επιστήμονες αλλά και στο ευρύ κοινό.

Το έργο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

  • Προμήθεια εξοπλισμού όπως all-in-one PC με διαδραστική οθόνη, διαδραστικό Infokiosk εσωτερικού χώρου.
  • Εφαρμογές: διαδικτυακή εφαρμογή εικονικής ξενάγησης (VR 360 tour) στους χώρους του Επιμελητηρίου (πρόσβαση από Web), διαδικτυακή εφαρμογή αποθετηρίου
  • ψηφιακής βιβλιοθήκης με όλο το ιστορικό αρχείο του Επιμελητηρίου (πρόσβαση από Web και από Infokiosk), ψηφιακό χρονολόγιο για την παρουσίαση της ιστορίας του, εφαρμογή AR με την αναβίωση της λειτουργίας του Χρηματιστηρίου Εμπορευμάτων.
  • Υπηρεσίες: διασύνδεση του αποθετηρίου με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), δημιουργία πολυμεσικού video διάρκειας 2 λεπτών για την τη συνεισφορά του Επιμελητηρίου στην ελληνική ιστορία και την επιχειρηματικότητα (σε 2 γλώσσες) για προβολή από τις τηλεοράσεις, υπηρεσίες φωτογράφησης και τεκμηρίωσης κατά Europeana των αντικειμένων, ψηφιοποίηση αρχειακού υλικού (αποφάσεις ΔΣ, δελτία, περιοδικά) και τεκμηρίωση αρχειακού υλικού (αποφάσεις ΔΣ, δελτία, περιοδικά)

TAGS:

close menu