Έργα - Διαγωνισμοί

Διαγωνισμός ψηφιοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς του Αγίου Όρους

Στην προκήρυξη διαγωνισμού για την ολοκληρωμένη ψηφιακή ανάδειξη της νεότερης πολιτιστικής της κληρονομιάς προχώρησε η Ιερά Μονή  Παντοκράτορος Αγίου Όρους. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στις 686.250 ευρώ.

Στο πλαίσιο του έργου:

  • θα γίνει ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση των ακίνητων μνημείων (τοιχογραφιών) του Καθολικού και της Τράπεζας της Ιεράς Μονής,
  • θα αναπτυχθούν δύο εφαρμογές εικονικής περιήγησης (VR) στο Καθολικό και στην Τράπεζα της Ιεράς Μονής,
  • θα αναπτυχθεί ένα εικονικό Μουσείο παρουσίασης του ψηφιοποιημένου υλικού της νεότερης πολιτιστικής κληρονομιάς που αφορά στις συλλογές  των φορητών εικόνων του 19ου και 20ου αιώνα «Αγιορείτικη Αναγέννηση», της λαογραφικής συλλογής χρηστικών εργαλείων καθημερινότητας στο Άγιο όρος, των έργων τέχνης και των πινάκων ζωγραφικής και ψηφιδωτών του 20ου αιώνα που κοσμούν τους χώρους της Ιεράς Μονής,
  • θα αναπτυχθεί μια εφαρμογή επαυξημένης πραγματικότητας (AR) παρουσίασης του λαογραφικού μουσείου,
  • θα αναπτυχθεί σύγχρονος και λειτουργικός ιστότοπος (portal),
  • θα αναπτυχθεί εφαρμογή ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης που θα συνδέσει το ψηφιακό περιεχόμενο του νεότερου πολιτιστικού αποθέματος με την εκπαίδευση,
  • θα αναπτυχθεί πολυμεσική εφαρμογή παρουσίασης και σύνδεσης του υλικού βίου της Μονής με την Μοναστηριακή διατροφή,
  • θα παρασχεθούν υπηρεσίες εκπαίδευσης στα στελέχη της Ι.Μ. Παντοκράτορος με στόχο την μεταφορά τεχνογνωσίας.
close menu