Τοπική Αυτοδιοίκηση

Διαγωνισμός έξυπνης πόλης του δήμου Νέας Ιωνίας προϋπολογισμού 2 εκατ. ευρώ

Στην διενέργεια ανοιχτού διαγνωνισμού για υλοποίηση έργου Έξυπνης Πόλης προχώρησε ο δήμος Νέας Ιωνίας, με αντικείμενο εξειδικευμένες δράσεις και εφαρμογή ευφυών τεχνολογιών για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του. Αντικείμενο της σύμβασης είναι ο σχεδιασμός και η εγκατάσταση ευφυών συστημάτων για τη δημιουργία μιας «έξυπνης πόλης», με σκοπό τη βελτίωση της καθημερινότητας και ποιότητας ζωής των δημοτών, καθώς και την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 2 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 19η Μαρτίου.

close menu