Τηλεπικοινωνίες

Διαγωνισμός Εποπτείας Φάσματος προϋπολογισμού 69 εκατ. ευρώ από την ΕΕΤΤ

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων προχώρησε στην προκήρυξη διαγωνισμού με αντικείμενο την «ανάπτυξη Δικτύου Σταθερών και Κινητών Σταθμών Εποπτείας Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων, Ασύρματου Ψηφιακού Δικτύου Φωνής και Ασύρματου Δικτύου Μετάδοσης Δεδομένων».

Η συνολικά εκτιμώμενη αξία του έργου, μαζί με το δικαίωμα της προαίρεσης, ανέρχεται στο ποσό των 69 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Το αντικείμενο της σύμβασης χωρίζεται σε τρία τμήματα και συγκεκριμένα περιλαμβάνει:

– Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την ανάπτυξη και λειτουργία ενός σύγχρονου συστήματος εποπτείας φάσματος, που θα αποτελείται από συνολικά 160 Σταθερούς Σταθμούς Εποπτείας (ΣΣΕ), σε συνδυασμό με την προμήθεια δέκα Μεταφερόμενων Σταθμών Εποπτείας (ΜΣΕ) για την κάλυψη ειδικών αναγκών εποπτείας φάσματος, καθώς και έξι Κινητών Σταθμών Εποπτείας (ΚΣΕ). Οι ΣΣΕ θα εγκατασταθούν σε υφιστάμενες δομικές κατασκευές (πυλώνες, ιστούς, οικίσκους) σε όλη την επικράτεια.

– Προμήθεια, εγκατάσταση και διαμόρφωση εξοπλισμού για την ανάπτυξη και λειτουργία ενός Ασύρματου Δικτύου Επικοινωνίας Φωνής βασισμένο στην τεχνολογία DMR με στόχο την υποστήριξη της επιχειρησιακής λειτουργίας των κλιμακίων εποπτείας φάσματος, το οποίο θα καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος της επικράτειας.

– Η προμήθεια εξοπλισμού για την ανάπτυξη και λειτουργία ενός Δικτύου Δεδομένων βασισμένο σε μικροκυματικές ραδιοζεύξεις, το οποίο θα εξασφαλίζει τη διασύνδεση των ΣΣΕ και των επαναληπτών του δικτύου φωνής με τα Κέντρα Ελέγχου της Αναθέτουσας Αρχής, υποστηρίζοντας την απρόσκοπτη και ασφαλή μεταφορά μετρητικών δεδομένων και δεδομένων φωνής.

close menu