Ψηφιακός Μετασχηματισμός

Διαγωνισμός 57,8 εκατ. ευρώ από την ΚτΠ για κυβερνητικό νέφος επόμενης γενιάς

Στην διενέργεια ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού για τον “Εκσυγχρονισμό και Ενίσχυση της Υφιστάμενης on-premises Υποδομής του Κυβερνητικού Υπολογιστικού Νέφους (G-Cloud) και δημιουργία δεύτερου κόμβου, καθώς και την προμήθεια αδειών χρήσης public cloud υπηρεσιών” προχώρησε η Κοινωνία της Πληροφορίας.

Το έργο, προϋπολογισμού 57,8 εκατ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και δικαιωμάτων προαίρεσης) αφορά στην διασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας της παραγωγικής λειτουργίας των πληροφοριακών συστημάτων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης στο πλαίσιο του G-Cloud NxG (επόμενης γενιάς).

Στόχος του έργου είναι επίσης η παροχή νέων προηγμένων ψηφιακών υπηρεσιών Platfom as a Service, η δημιουργία εικονικών σταθμών εργασίας (Desktop as a Service), η επίτευξη του μέγιστου βαθμού επιπέδου αυτοματισμού στην παραγωγική λειτουργία του συστήματος και η τήρηση ψηλού επιπέδου ποιότητας υπηρεσιών σε επίπεδο ασφάλειας και διαθεσιμότητας.

Για τον σκοπό αυτό, σχεδιάζεται η ενίσχυση των υποδομών να πραγματοποιηθεί με την υλοποίηση δύο σύγχρονης τεχνολογίας, συμμετρικών Data Centers, σε διαφορετικές τοποθεσίες, με σύγχρονη αρχιτεκτονική λειτουργίας Active-Active η οποία πέραν της παροχής εναλλακτικού Data Center (DRS) θα επιτρέπει την παροχή διαφορετικών επιπέδων SLA ακόμη και αυτά της μηδενικής απώλειας δεδομένων ή του μηδενικού χρόνου πτώσης της υπηρεσίας για επιλεγμένα κεντρικά πληροφοριακά συστήματα που φιλοξενούνται στο G-Cloud.

close menu