Έργα - Διαγωνισμοί

Διαγωνισμός 22,3 εκατ. ευρώ από το ΤΕΕ για την ψηφιακή εκπαίδευση

Tο ΤΕΕ προκήρυξε το διαγωνισμό με αντικείμενο «Ανάπτυξη ηλεκτρονικής πλατφόρμας και ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ΕΕΚ)» συνολικού προϋπολογισμού 22,3 εκατ. ευρώ, συν ΦΠΑ.

Στο πλαίσιο του έργου θα αναπτυχθεί μια πλατφόρμα ΕΕΚ η οποία θα περιλαμβάνει δυο υποσυστήματα: ψηφιακής μάθησης και διακυβέρνησης. Πιο αναλυτικά το έργο θα περιλαμβάνει

  • την ανάπτυξη ή/και μετατροπή εκπαιδευτικού υλικού σε υλικό ψηφιακής μάθησης, σε συγκεκριμένες ειδικότητες των ΙΕΚ (συμπεριλαμβανομένων των Πειραματικών και Θεματικών ΙΕΚ), των Πρότυπων ΕΠΑΛ, των ΕΠΑΛ και των τμημάτων του Μεταλυκειακού έτους τάξης Μαθητείας,
  • υπηρεσίες εγκατάστασης και διαμόρφωσης,
  • εκπαίδευση εκπαιδευτών στη χρήση της ψηφιακής μάθησης,
  • συντήρηση πλατφόρμας που θα περιλαμβάνει ενδεικτικά (υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης και επίλυση τεχνικών προβλημάτων εφόσον απαιτηθεί),
  • προμήθεια υποδομών οι οποίες δύναται να καλυφθούν μέσω G-Cloud.
close menu