Έργα - Διαγωνισμοί

Διαγωνισμός 2,2 εκατ. ευρώ από τον δήμο Αθηναίων για Ψηφιακό Εποπτικό Κέντρο Επιχειρήσεων

O δήμος Αθηναίων προχώρησε στην προκήρυξη διαγωνισμού για την υλοποίηση του έργου «Ψηφιακό Εποπτικό Κέντρο Επιχειρήσεων», εκτιμώμενης αξίας 2.165.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια εξειδικευμένης πλατφόρμας που θα ενισχύσει τη δημόσια διακυβέρνηση και θα βελτιώσει τη διαχείριση των πόρων και τη λειτουργικότητα των υπηρεσιών του δήμου Αθηναίων μέσα από τη συλλογή και καταγραφή των πραγματικών αναγκών των πολιτών, την εκμετάλλευση ψηφιακών υποδομών και τη διαχείριση ενός δικτύου «έξυπνων» αισθητήρων, βασιζόμενου στη φιλοσοφία ενός «Διαδικτύου των Πραγμάτων» (Internet of Things – IoT) ώστε να επιτύχει τη φύλαξη των χώρων αρμοδιότητας του, την πρόληψη εγκληματικών και παραβατικών συμπεριφορών καθώς και την τόνωση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών. Επιπλέον προβλέπονται αισθητήρες εικόνας, «έξυπνα» μικρόφωνα, αισθητήρες ασφάλειας κτιρίων καθώς και ο κατάλληλος εξοπλισμός για την ολοκλήρωση ενός Ψηφιακού Εποπτικού Κέντρου Επιχειρήσεων.

Ενίσχυση ασφάλειας και προειδοποίηση για έκτακτα φαινόμενα

Το Ψηφιακό Εποπτικό Κέντρο Επιχειρήσεων θα λαμβάνει πληροφορίες από διάφορες πηγές (καταγγελίες και αιτήματα πολιτών, παρατηρήσεις δημοτικών υπαλλήλων, κάμερες σε χώρους ευθύνης του δήμου) και κανάλια επικοινωνίας (smartphones, SMS, email, εσωτερικές εφαρμογές του Δήμου), θα τις επεξεργάζεται και θα τις προωθεί προς διαχείριση και επίλυση στις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου. Επιπροσθέτως για την ενίσχυση της ασφάλειας των πολιτών, θα αναπτυχθούν συστήματα και αντίστοιχες εφαρμογές προειδοποίησης, ενημέρωσης και καθοδήγησης τους στην περίπτωση έκτακτων καταστάσεων όπως σεισμοί, έντονα καιρικά φαινόμενα, τρομοκρατικές επιθέσεις κλπ

close menu