Τηλεπικοινωνίες

COSMOTE InnovatiON: Καινοτόμες ιδέες, για έναν κόσμο καλύτερο για όλους

Περισσότερες από 90 ιδέες κατατέθηκαν στην εσωτερική ψηφιακή δράση καινοτομίας από τους ανθρώπους του Ομίλου ΟΤΕ

Τέσσερις καινοτόμες ιδέες που θα συμβάλλουν σε έναν κόσμο καλύτερο για όλους και αναμένεται να υλοποιηθούν από την COSMOTE, ανέδειξε η εσωτερική ψηφιακή δράση καινοτομίας InnovatiON, που πραγματοποιήθηκε στον Όμιλο ΟΤΕ. Πρόκειται για την εξέλιξη του Internal Hackathon του Ομίλου που αναζητούσε έξυπνες λύσεις στο νέο περιβάλλον που διαμόρφωσε ο COVID-19. Συνολικά, πάνω από 1.600 εργαζόμενοι κατέθεσαν ή στήριξαν, περισσότερες από 90 ιδέες καινοτομίας για να απλοποιήσουν την καθημερινότητα πελατών κι εργαζομένων, να δημιουργήσουν μοναδικές ψηφιακές εμπειρίες στους πελάτες, να βρουν λύση σε κάποιο κοινωνικό ή περιβαλλοντικό πρόβλημα, ή να προτείνουν ιδέες για την ψηφιακή αγορά του μέλλοντος (Market 4.0).

Ομάδες εργαζομένων του Ομίλου ΟΤΕ από όλη την Ελλάδα συνδύασαν τις γνώσεις και την εξειδίκευσή τους και αξιοποίησαν την ειδική ψηφιακή πλατφόρμα για να καταθέσουν τις καινοτόμες ιδέες τους καθώς και νέα ψηφιακά εργαλεία για να συνεργαστούν με τους συναδέλφους τους και να τις εξελίξουν. Στόχος του InnovatiON είναι η προώθηση της καινοτομίας και της συνεργασίας, με πολλαπλά οφέλη για την κοινωνία, τους συνδρομητές COSMOTE και τον ίδιο τον Όμιλο ΟΤΕ, συμβάλλοντας στη βιώσιμη ανάπτυξή του.

Ο Chief Officer Λειτουργιών & Συστημάτων Πληροφορικής Ομίλου ΟΤΕ, Γιώργος Αθανασόπουλος δήλωσε σχετικά: «Για τον Όμιλο ΟΤΕ η καινοτομία δεν είναι αυτοσκοπός. Πειραματιζόμαστε διαρκώς με νέες τεχνολογίες κι αναζητούμε λύσεις με πρακτική εφαρμογή και ουσία, που θα συμβάλλουν σε έναν κόσμο καλύτερο για όλους. Οι λύσεις αυτές ξεκινούν από μια ιδέα. Αυτές τις καινοτόμες ιδέες αναζητήσαμε μέσα από την ψηφιακή δράση COSMOTE InnovatiON και είμαστε υπερήφανοι για το ταλέντο, την όρεξη και την ευρηματικότητα των ανθρώπων μας».

Ο διαγωνισμός

Για να συμμετάσχουν στο COSMOTE InnovatiON, οι εργαζόμενοι του Ομίλου ΟΤΕ εγγράφηκαν στο Ideanet, ένα νέο ψηφιακό hub που σχεδιάστηκε για να μπορούν να μοιράζονται και να εξελίσσουν τις ιδέες τους σε συνεργασία με τους συναδέλφους τους. Σε αυτό το hub είχαν τη δυνατότητα είτε να καταθέσουν την ιδέα τους, είτε να δηλώσουν συμμετοχή για να γίνουν μέλη μιας ομάδας που θα δουλέψει  πάνω σε μια ιδέα, είτε να «κάνουν Like» στην ιδέα που τους άρεσε.

Οι θεματικές της δράσης, γύρω από τις οποίες οι εργαζόμενοι κατέθεταν τις ιδέες τους, ήταν 4: η πρώτη ενότητα, SimpLifE, αφορούσε σε ιδέες που μπορούν να κάνουν πιο εύκολη την καθημερινότητα πελατών, εργαζομένων και συνεργατών του Ομίλου ΟΤΕ, η δεύτερη, i-Experiences, αφορούσε digital-oriented ιδέες που δημιουργούν μοναδικές εμπειρίες για πελάτες, εργαζόμενους και συνεργάτες, η τρίτη ενότητα, Society+, αφορούσε ιδέες που απαντούν σε σύγχρονες κοινωνικές, ανθρωπιστικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις και η τέταρτη ενότητα, Market 4.0, ιδέες εμπνευσμένες από οικονομικά και επιχειρηματικά μοντέλα που μετασχηματίζονται ραγδαία.

Το COSMOTE InnovatiON ακολούθησε τις νέες συνθήκες που δημιουργήθηκαν λόγω COVID-19 και δημιούργησε μια νέα εμπειρία στην απομακρυσμένη συνεργασία. Η υποβολή των ιδεών, οι εκπαιδεύσεις, η αξιολόγηση, η καθοδήγηση των ομάδων (mentoring) και η παρουσίαση (pitching) των ιδεών υλοποιήθηκαν ψηφιακά. Παράλληλα, οι εργαζόμενοι καθώς και το management του Ομίλου ΟΤΕ είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν ψηφιακές εκδηλώσεις με προσκεκλημένους ομιλητές από startups και μέλη του Οικοσυστήματος Καινοτομίας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό (Incubators, Funds) με κεντρικό ερώτημα πως η καινοτομία μπορεί να δώσει λύσεις στα νέα δεδομένα.

Συνολικά περισσότεροι από 1.600 εργαζόμενοι του Ομίλου ΟΤΕ εγγράφηκαν στο Ideanet, ενώ κατατέθηκαν περισσότερες από 90 ιδέες. Από αυτές, οι 70 ιδέες προχώρησαν στην επόμενη φάση, αφού σχημάτισαν ομάδες 2 έως 6 μελών και αξιολογήθηκαν από την αρμόδια επιτροπή κάθε κατηγορίας, που απαρτιζόταν από ανώτερα στελέχη του Ομίλου ΟΤΕ. Το COSMOTE Innovation ανέδειξε 4 νικήτριες ιδέες, μια από κάθε κατηγορία, που παρουσιάστηκαν στη διοικητική ομάδα του Ομίλου ΟΤΕ, η οποία έδωσε την έγκρισή της για προχωρήσουν στο στάδιο της διερεύνησης και υλοποίησης.

H δράση COSMOTE InnovatiON υλοποιήθηκε με το συντονισμό της ομάδας ΙΤ Innovation Center του Ομίλου ΟΤΕ, σε συνεργασία με τις ομάδες Εταιρικής Επικοινωνίας και Ανθρώπινου Δυναμικού

close menu