Εκδηλώσεις

Χάρης Μπρουμίδης: Η εποχή του «perma-crisis» είναι γεμάτη ευκαιρίες

Συνδεσιμότητα, τεχνολογία και ψηφιακές δεξιότητες οι καταλύτες για την επόμενη μέρα της Ευρώπης και της Ελλάδας

Το περιβάλλον πολλαπλών και αλλεπάλληλων κρίσεων, αλλά και τις ευκαιρίες που αναδύονται για την Ευρώπη και την Ελλάδα το επόμενο χρονικό διάστημα, είχε την ευκαιρία να αναπτύξει ο Χάρης Μπρουμίδης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Vodafone Ελλάδας σε συζήτηση με την Άννα Διαμαντοπούλου, Πρόεδρο του οργανισμού «Το Δίκτυο», στο πλαίσιο του Delphi Economic Forum VIII.

Όπως ανέφερε ο Χάρης Μπρουμίδης, έχουμε εισέλθει σε μια «τέλεια καταιγίδα» που χαρακτηρίζεται από ένα πρωτοφανές καθεστώς μόνιμων, διεθνών και γρήγορα μεταδιδόμενων κρίσεων (perma-crisis) υπό διαφορετικές μορφές και τελικά με ιδιαίτερη ανθεκτικότητα. Σε αυτή την ανθεκτικότητα, υπογράμμισε, πρέπει να προτάξουμε την ανθεκτικότητα των κοινωνιών και των οικονομιών μας και να μετατρέψουμε το «perma-crisis» σε «perma-opportunity», μέσω μιας διαρκούς ευελιξίας, καινοτομίας και ευρηματικότητας με κοινό παρονομαστή τις ψηφιακές τεχνολογίες.

Εν μέσω αυτού του περιβάλλοντος, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Vodafone Ελλάδας, ανέδειξε την ανάγκη για πρόοδο σε 3 νευραλγικούς άξονες: την καινοτομία, την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και τον ψηφιακό μετασχηματισμό κοινωνίας και οικονομίας, χαρακτηρίζοντας την πανδημία ως οδηγό ταχύτητας και αποτελεσματικότητας. Διαμορφωτής των εξελίξεων ώστε να γίνουν πράξη τα βήματα αυτά, είναι το τρίπτυχο συνδεσιμότητα, τεχνολογία και ψηφιακές δεξιότητες που τίθεται απέναντι σε προκλήσεις όπως: το επενδυτικό κενό για την επίτευξη των στόχων συνδεσιμότητας της ΕΕ για το 2030, την κυβερνοασφάλεια και την έλλειψη ψηφιακών δεξιοτήτων.

Σε ερώτημα αναφορικά με τους τρόπους που η τεχνολογία μπορεί να συμβάλει στην ανθεκτικότητα της κοινωνίας και της οικονομίας, ο Χάρης Μπρουμίδης ανέφερε πως για να κτίσουμε ανθεκτικές κοινωνίες χρειαζόμαστε ανθεκτικές ψηφιακές τεχνολογίες. Όπως εξήγησε, η ενεργειακή ανθεκτικότητα, η βιομηχανική παραγωγή και οι ψηφιακά συνδεδεμένοι πολίτες, επιχειρήσεις και δημόσιες υπηρεσίες λειτουργούν ως πυλώνες της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας με κοινό παρονομαστή την τεχνολογία και τη συνδεσιμότητα, καθώς μπορούν να οδηγήσουν σε: ενεργειακή εξοικονόμηση και διαφοροποίηση, μετριασμό του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, εξορθολογισμό της βιομηχανικής παραγωγής, σύγχρονες και προσβάσιμες δημόσιες υπηρεσίες, ριζοσπαστικές μορφές διδασκαλίας, ιατρική περίθαλψη εξ αποστάσεως, προστασία των δεδομένων κρατών και επιχειρήσεων από κυβερνοεπιθέσεις σε στιγμές κρίσιμες για την ανθρωπότητα.

Όσον αφορά στο σκέλος της συνεργασίας με την Πολιτεία, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Vodafone Ελλάδας υπογράμμισε πως δεν αποτελεί απλά μια απαραίτητη προϋπόθεση, αλλά είναι κομβικής σημασίας να εισέλθει σε ένα νέο στάδιο συν-δημιουργίας, ώστε από κοινού να μπορέσουν να απαντήσουν στις μεγάλες προκλήσεις που αγγίζουν πολλές διαφορετικές γενεές διαχρονικά, όπως η φτώχεια, οι κοινωνικές ανισότητες, η κλιματική αλλαγή. Ωστόσο, για να επιτευχθεί η συστηματοποιημένη συν-δημιουργία στρατηγικών και πολιτικών, χρειάζονται αποφασιστικές πρωτοβουλίες και από την πλευρά της Πολιτείας όπως: πραγματικός εκσυγχρονισμός της Δημόσιας Διοίκησης, νομοθετική και ρυθμιστική ενίσχυση των επενδύσεων, μέγιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων κεφαλαίων, με γρήγορη απορρόφηση αλλά και αποδοτικότερη κατεύθυνσή τους σε ώριμα και χρήσιμα για την κοινωνία έργα.

Όπως ανέφερε η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου «Η νέα γεωπολιτική πραγματικότητα έχει αναδείξει νέες ισορροπίες και νέες δυνάμεις. Η Ευρώπη πρέπει να βρει το δικό της αυτόνομο στρατηγικό στόχο, ώστε να μη γίνει απλά υπεργολάβος των ΗΠΑ. Αυτό σημαίνει και αλλαγή της συνθήκης για νέες κοινές πολιτικές, αλλά και γρήγορα βήματα που αφορούν την ανταγωνιστικότητα, το περιβάλλον και την κοινωνία», και συνέχισε «Αρκετές είναι οι προκλήσεις για την Ελλάδα και την ΕΕ, όπως για παράδειγμα το πώς θα διαχειριστεί η ΕΕ το European Chips Act δηλαδή την παραγωγή ημιαγωγών, έτσι ώστε να κατανεμηθεί το όφελος σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Δεύτερον, το σύμφωνο σταθερότητας πρέπει να λάβει υπόψη τις διαφορετικές προκλήσεις και το διαφορετικό παρελθόν των κρατών μελών και τρίτον, το προτεινόμενο ταμείο κυριαρχίας θα συζητηθεί για πρώτη φορά την περίοδο που πιθανόν η Ελλάδα να έχει υπηρεσιακό υπουργό. Πώς έχει διαμορφωθεί η θέση της χώρας και πώς θα εκφράσει το σύνολο των πολιτικών δυνάμεων;»

Κλείνοντας η κυρία Διαμαντοπούλου τόνισε ότι «Όσον αφορά στην προτεραιότητα των μεταρρυθμίσεων, η Ελλάδα πρέπει να βάλει ως μείζονα εθνικό στόχο την πρωτοπορία στον ψηφιακό μετασχηματισμό και αυτό σημαίνει οριζόντια μεταρρύθμιση που αφορά από τη γεωργία μέχρι την υγεία και από τη δικαιοσύνη με την εθνική άμυνα».

close menu