Ψηφιακός Μετασχηματισμός

BEA: Δωρεάν Ψηφιακή Υπογραφή για τις εταιρείες – μέλη

Η Ψηφιακή Υπογραφή, είναι πλέον σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, η αναγκαία, σύγχρονη και ιδιαίτερα ανταγωνιστική λύση

Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας, προσφέρει δωρεάν στις κεφαλαιουχικές επιχειρήσεις – μέλη του (Α.Ε, Ε.Π.Ε και Ι.Κ.Ε), άυλες ψηφιακές υπογραφές, στο πλαίσιο του έργου “Ψηφιακός Μετασχηματισμός Επιχειρηματικότητας”, το οποίο υλοποιείται από την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας, σε συνεργασία με τα Υπουργεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Η Ψηφιακή Υπογραφή, είναι πλέον σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, η αναγκαία, σύγχρονη και ιδιαίτερα ανταγωνιστική λύση, η οποία προσφέρει ένα εύχρηστο, γρήγορο και απόλυτα ασφαλή τρόπο διαχείρισης των συναλλαγών των επιχειρήσεων. Ένα τεχνικά άρτιο και αξιόπιστο εργαλείο, που μπορεί να εξοικονομήσει πολύτιμο χρόνο και χρήμα στην καθημερινότητά τους.

Ποια είναι η διαδικασία απόκτησης ψηφιακής υπογραφής:

Οι νόμιμοι εκπρόσωποι των κεφαλαιουχικών εταιρειών, έχουν την δυνατότητα να αποκτήσουν δωρεάν, την άυλη ψηφιακή υπογραφή, υποβάλλοντας την αίτησή
τους ηλεκτρονικά, μέσω της Υπηρεσίας του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ).

Πιο αναλυτικά, τα βήματα για την επιχείρηση:

Είσοδος με τους κωδικούς Γ.Ε.ΜΗ στην ηλεκτρονική Υπηρεσία:
https://services.businessportal.gr/
Επιλογή “Διάθεση Ψηφιακής Υπογραφής”
Επιλογή φυσικού προσώπου (νόμιμου εκπροσώπου) και Υποβολή Αίτησης

Ταυτοποίηση φυσικού προσώπου με 2 τρόπους:

– είτε αυτοπροσώπως στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας (κατόπιν επιβεβαιωμένου ραντεβού από την πλατφόρμα), με την Ταυτότητα και Υπογεγραμμένη την Αίτηση που έχει παραχθεί αυτόματα από το σύστημα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1)

– είτε με ταχυδρομική αποστολή των παραπάνω εγγράφων επικυρωμένα από ΚΕΠ ή άλλη Δημόσια Αρχή (Φωτοαντίγραφο ΑΔΤ και Αίτηση) και Ηλεκτρονική ολοκλήρωση διαδικασίας έκδοσης και ενεργοποίηση ψηφιακής υπογραφής.

Οι υπηρεσίες του Β.Ε.Α καθοδηγούν τους επιχειρηματίες και παρέχουν κάθε βοήθεια για την απόκτηση της Ψ.Υ.

close menu