Εκπαίδευση - Κατάρτιση

Βαλάντης Μπίλλης (Epsilon Net): Αναβάθμιση και Πιστοποίηση τα «κλειδιά» της σύγχρονης Επαγγελματικής Κατάρτισης

Η 4η βιομηχανική επανάσταση και η πράσινη μετάβαση της παγκόσμιας οικονομίας επιβάλλουν την ταχύτατη προσαρμογή των επιχειρήσεων και των εργαζομένων. Για τη χώρα μας, όπου αυξάνεται ραγδαία η ζήτηση για στελέχη με αναβαθμισμένες και πιστοποιημένες γνώσεις και δεξιότητες, η συγκυρία αποτελεί μία σημαντική πρόκληση και ευκαιρία για τις Παρόχους υπηρεσιών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια βίου Μάθησης, οι οποίοι καλούνται, επιπρόσθετα, να ανταποκριθούν στο μεταρρυθμιστικό πνεύμα του νόμου 4763/2020.

Ο Όμιλος Epsilon Net, ηγέτης στον ψηφιακό μετασχηματισμό της οικονομίας και των επιχειρήσεων, ενισχύει ουσιαστικά τις παροχές και τα «εργαλεία» της Epsilon Training, διασφαλίζοντας ότι θα παρέχει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου για να «δημιουργήσει» τα στελέχη της ψηφιακής εποχής. Στο πλαίσιο αυτό, εντάσσεται και η πρόσφατη Πιστοποίηση της  Epsilon Training από την Microsoft, ως επίσημου φορέα Τεχνικής Εκπαίδευσης «Microsoft Certified Technical Learning Partner». Η αναγνώριση αυτή αφορά  την παροχή  πιστοποιημένων τεχνικών προγραμμάτων εκπαίδευσης για όλα τα προϊόντα και τις τεχνολογίες της Microsoft, όπως: Azure, SQL Server, SharePoint Server, Windows Server, Microsoft Security, Office 365 κτλ. Η Πιστοποίηση συμβάλλει στην προώθηση στην ελληνική αγορά διεθνώς αναγνωρισμένων προτύπων ποιότητας και βοηθά στην κινητικότητα του εργατικού δυναμικού σε διεθνές επίπεδο, προσφέροντάς τους ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, διεθνή αναγνώριση και επαγγελματική καταξίωση.

Για τον Όμιλο Epsilon Net η Πιστοποίηση από την Microsoft επιβεβαιώνει το υψηλό επίπεδο εμπειρίας και τεχνογνωσίας των στελεχών του και τη συνεχώς αυξανόμενη δυναμική του στα πεδία της καινοτομίας και της τεχνολογίας. Παράλληλα, επιβραβεύεται η επιτυχημένη 20χρονη πορεία της  Epsilon Training ως κορυφαίος εκπαιδευτικός φορέας επαγγελματικής κατάρτισης και διανοίγονται, ταυτόχρονα, νέες δυνατότητες για συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών της.

Είναι σίγουρο, πως η ψηφιακή εποχή «ανεβάζει τον πήχη» για ολόκληρο το «οικοσύστημα» της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια βίου Μάθησης. Στο πλαίσιο αυτό, αποτελεί δέσμευση του Ομίλου Epsilon Net και της Epsilon Training η προσφορά μιας κορυφαίας εμπειρίας κατάρτισης στις τεχνολογίες της Microsoft, καθώς και σε όλα τα υπόλοιπα γνωστικά πεδία που αναβαθμίζουν τις δεξιότητες εργαζομένων και επαγγελματιών. Διαρκής στόχος μας είναι να συμβάλλουμε έμπρακτα στον ψηφιακό μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας.

close menu